“Heade eelduste looja”

 • VANEMATEKOGU kokkusaamisele K, 3. mai kell 18.00 23.04.2017

  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu kutsub lapsevanemaid VANEMATEKOGU kokkusaamisele K, 3. mai kell 18.00 Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskusesse (Veski tn 4).

  Loe lisa
 • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi vastu võetud õpilased kevad 2017 23.04.2017

  Palun saada 5. maiks 2017 kooli sekretäri nimele janne.maisvali@poltsamaa.edu.ee avaldus 10. klassi astumiseks.

  Loe lisa
 • Koolimenüü 2.–5. mail 22.04.2017

  Loe lisa
 • Koolimenüü 24.–28. aprillil 22.04.2017

  Loe lisa
 • 10. klassi vastu võetud õpilaste nimekiri 30.03.2017

  Loe lisa
 • 23.04.2017Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi vastu võetud õpilased kevad 2017 Loe lisa
 • 22.04.2017 Koolimenüü 2.–5. mail Loe lisa
 • 22.04.2017Koolimenüü 24.–28. aprillil Loe lisa
 • 30.03.201710. klassi vastu võetud õpilaste nimekiri Loe lisa
VANEMAD UUDISED
                                      
Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti -- Läti -- Vene piiriülese koostöö programmi 2007 -- 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osalevate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.