GÜMNAASIUMIASTE

Teatri ja filmi õppesuund


Eesmärk  

Põltsamaa Ühisgümnaasium korraldab koostöös Põltsamaa Kultuurikeskusega Põltsamaa Miniteatrite päevasid, mis toob Kesk-Eestisse kokku vabariigi koolide näitetrupid.  

Õppesuuna eesmärk on pakkuda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastele teadmisi erinevatest teatri- ja filmivaldkonda puudutavatest teemadest. 

Õppesuuna alameesmärgid: 
Õppesuuna lõpetanud õpilane  

 • oskab luua oma meeskonda ja õppinud ennast tundma läbi erinevate rollide meeskonnatöös; 
 • on osalenud meeskonnas, kes on loonud ja ellu viinud vähemalt ühe avaliku esinemise; 
 • on saanud praktilise kogemuse lavastuse/filmi loomise erinevatest etappidest; 
 • omab ülevaadet teatri ja filmi ajaloost, peamistest mõistetest ja suundadest; 
 • omab praktilist kogemust valgustuse, helinduse või videoülekannete valdkonnas; 
 • on lisaks erialastele teadmistele läbinud täies mahus ja omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud väljundid. 

 

Maht  

Õppesuunda kuuluvad 9 suunakursust. Õppekava osana arvestatakse kooliväliseid e-kursuseid, ülikoolide poolt pakutavaid kursuseid, osalemist huviringides ja –koolides. 

Õppeaine 

10.kl 

11.kl 

12.kl 

KOKKU 

Teatri- ja filmilugu 

 

 

Lavakõne 

 

 

Lavaline liikumine 

 

 

Loov eneseväljendus 

 

 

1

Heli- ja valgustehnika, video 

 

 

Stsenograafia (lavakujundus,
kostüümikujundus), muusikaline kujundamine 

 

 

Kirjandus ja film (stsenaristika ja dramaturgia) 

 

 

Lõputöö: lavastuse ettevalmistus 

 

 

Lõputöö: lavastus 

 

 

KOKKU 

 

Lõputöö 

Õppesuund lõppeb koolieksamiga, milleks on lavastus. 

Eesmärk  

Põltsamaa Ühisgümnaasium korraldab koostöös Põltsamaa Kultuurikeskusega Põltsamaa Miniteatrite päevasid, mis toob Kesk-Eestisse kokku vabariigi koolide näitetrupid.  

Õppesuuna eesmärk on pakkuda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastele teadmisi erinevatest teatri- ja filmivaldkonda puudutavatest teemadest. 

Õppesuuna alameesmärgid: 
Õppesuuna lõpetanud õpilane  

 • oskab luua oma meeskonda ja õppinud ennast tundma läbi erinevate rollide meeskonnatöös; 
 • on osalenud meeskonnas, kes on loonud ja ellu viinud vähemalt ühe avaliku esinemise; 
 • on saanud praktilise kogemuse lavastuse/filmi loomise erinevatest etappidest; 
 • omab ülevaadet teatri ja filmi ajaloost, peamistest mõistetest ja suundadest; 
 • omab praktilist kogemust valgustuse, helinduse või videoülekannete valdkonnas; 
 • on lisaks erialastele teadmistele läbinud täies mahus ja omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud väljundid. 

 

Maht  

Õppesuunda kuuluvad 9 suunakursust. Õppekava osana arvestatakse kooliväliseid e-kursuseid, ülikoolide poolt pakutavaid kursuseid, osalemist huviringides ja –koolides. 

 

Lõputöö 

Õppesuund lõppeb koolieksamiga, milleks on lavastus. 

Õppeaine 

10.kl 

11.kl 

12.kl 

KOKKU 

Teatri- ja filmilugu 

 

 

Lavakõne 

 

 

Lavaline liikumine 

 

 

Loov eneseväljendus 

 

 

1

Heli- ja valgustehnika, video 

 

 

Stsenograafia (lavakujundus,
kostüümikujundus), muusikaline kujundamine 

 

 

Kirjandus ja film (stsenaristika ja dramaturgia) 

 

 

Lõputöö: lavastuse ettevalmistus 

 

 

Lõputöö: lavastus 

 

 

KOKKU