MEIE KOOL

Hoolekogu


Hoolekogu kontakt: hoolekogu@poltsamaa.edu.ee

Hoolekogu toimumised leiab kalenderplaanist.

Põltsamaa Vallavalitsuse 29.05.2023 korraldusega nr 2-3/2023/103 kinnitatud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis:

 1. Kaija Kits – I koolisastme lastevanemate esindaja, asendusliige Herkki Rosin PÜG Põltsamaa õppekohas;
 2. Rain Randmaa – II kooliastme lastevanemate esindaja PÜG Põltsamaa õppekohas;
 3. Annika Kallasmaa -III kooliastme lastevanemate esindaja PÜG Põltsamaa õppekohas;
 4. Jaanika Lemetsar – gümnaasiumi lastevanemate esindaja;
 5. Ilmar Kütt – põhikooli lastevanemate esindaja PÜG Lustivere õppekohas;
 6. Herle Koss – põhikooli lastevanemate esindaja PÜG Adavere õppekohas; 
 7. Indrek Eensalu – Põltsamaa Vallavolikogu esindaja; 
 8. Sven Lass – vilistlaste esindaja;
 9. Anti Orav- kooli toetava organisatsiooni esindaja;
 10. Margit Tõnisson – põhikooli õpetajate esindaja;
 11. Margit Uus – gümnaasiumi õpetajate esindaja;
 12. Sirje Arro – põhikooli õpetajate esindaja PÜG Lustivere õppekohas;
 13. Merle Karuks – põhikooli õpetajate esindaja PÜG Adavere õppekohas;
 14. Kaisa Kolbin – põhikooli õpilasesinduse esindaja;
 15. Johanna Järva– gümnaasiumi õpilaste esindaja.

Hoolekogu protokollid:
Alates august 2022, leiab hoolekogu protokollid dokumendialdussüsteemist:
http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/sari/5280617


28.03.2022
14.03.2022
VARASEMAD

Hoolekogu kontakt: hoolekogu@poltsamaa.edu.ee

Hoolekogu toimumised leiab kalenderplaanist.

Põltsamaa Vallavalitsuse 29.05.2023 korraldusega nr 2-3/2023/103 kinnitatud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis:

 1. Kaija Kits – I koolisastme lastevanemate esindaja, asendusliige Herkki Rosin PÜG Põltsamaa õppekohas;
 2. Rain Randmaa – II kooliastme lastevanemate esindaja PÜG Põltsamaa õppekohas;
 3. Annika Kallasmaa -III kooliastme lastevanemate esindaja PÜG Põltsamaa õppekohas;
 4. Jaanika Lemetsar – gümnaasiumi lastevanemate esindaja;
 5. Ilmar Kütt – põhikooli lastevanemate esindaja PÜG Lustivere õppekohas;
 6. Herle Koss – põhikooli lastevanemate esindaja PÜG Adavere õppekohas; 
 7. Indrek Eensalu – Põltsamaa Vallavolikogu esindaja; 
 8. Sven Lass – vilistlaste esindaja;
 9. Anti Orav- kooli toetava organisatsiooni esindaja;
 10. Margit Tõnisson – põhikooli õpetajate esindaja;
 11. Margit Uus – gümnaasiumi õpetajate esindaja;
 12. Sirje Arro – põhikooli õpetajate esindaja PÜG Lustivere õppekohas;
 13. Merle Karuks – põhikooli õpetajate esindaja PÜG Adavere õppekohas;
 14. Kaisa Kolbin – põhikooli õpilasesinduse esindaja;
 15. Johanna Järva– gümnaasiumi õpilaste esindaja.

Hoolekogu protokollid:
Alates august 2022, leiab hoolekogu protokollid dokumendialdussüsteemist:
http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/sari/5280617


28.03.2022
14.03.2022
VARASEMAD