“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Foto- ja videokonkurss “Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed”

Eesti Puuetega Inimeste Koda kuulutab välja põhikooli õpilastele suunatud foto- ja videokonkursi teemal „Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed“.
http://www.epikoda.ee/konkurss/