“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Õpilaskonkursid 2013/2014 õppeaastal

HITSA Innovatsioonikeskus korraldab 2013/2014 õppeaastal mitu erinevat õpilaskonkurssi, millede eesmärk on väärtustada õpilaste loovat tegevust ning näidata, kuidas igapäevane õppetöö ja tehnoloogiakasutus omavahel ühendada. Õpetajad saavad konkursside kaudu võimaluse tundma õppida uusi tehnoloogiaid, mida tundides kasutada.
Loe lisa
http://www.e-ope.ee/konkurss/opilaskonkursid