“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Suitsuprii klass 2013/2014

Konkurss kestab kuus kuud (07.10.2013–07.04.2014).
Konkursil võivad osaleda 4.–12. klasside õpilased koos klassijuhatajaga.
  • Klasside osavõtt ennetusprogrammist on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil.
  • Ühiselt allkirjastatakse klassi leping (Lisa 1), milles iga õpilane lubab olla suitsuprii vähemalt võistluse perioodil 7. oktoober 2013 – 7. aprill 2014 ja kinnitab seda oma allkirjaga.
  • Suitsupriiks olemine ei tähenda ainult mittesuitsetamist. Võistlusel osalejad peavad olema priid ka muudest tubakatoodetest, nagu suitsuvabad tubakatooted (nt vesipiip ja nuusk-, närimis- või huuletubakas).
  • Kooli direktori kinnitatud ning programmis osalevate õpilaste ja klassijuhataja poolt allkirjastatud lepingud saadetakse hiljemalt 7. oktoobriks 2013 (k.a) märgusõnaga "Suitsuprii klass" oma maakonna/linna kontaktisikule (tervisetoa või tervisedenduse spetsialist, Lisa 2), mille põhjal tehakse maakonna/linna kokkuvõte, mille maakonna kontaktisik edastab 15. oktoobriks 2013 Tervise Arengu Instituuti (Reelika Viitamees, reelika.viitamees@tai.ee, tel 659 3972) koondnimekirja koostamiseks.
  • 16. jaanuariks 2014 esitab iga osalev kool oma maakonna/linna kontaktisikule vahekokkuvõtte programmis jätkavate klasside kohta. Koondvahearuande koolide osaluse kohta koostab ja saadab edasi Tervise Arengu Instituuti maakonna/linna kontaktisik 24. jaanuariks 2014.
  • Lõplike tulemuste selgitamiseks tuleb koolil direktori poolsed kinnitused (Lisa 3) märksõnaga "Suitsuprii klass" saata 14. aprilliks 2014 maakonna/linna kontaktisikule, kes edastab tulemuste koondi Tervise Arengu Instituudi kontaktisikule tähtajaga 21. aprill 2014.
  • Klasside konkurss on avalik, osalevate koolide ja klasside nimed avalikustatakse portaalis Terviseinfo (www.terviseinfo.ee). Kooli juhtkond registreerib oma koolis konkursil osalevad klassid, avalikustab need ja teavitab lapsevanemaid. Osalevate klasside ja koolide nimed avalikustatakse ka maakonna/linna meediakanalites.
  • Iga võistlusele registreerinud klass osaleb vähemalt ühel õpilastele suunatud tubaka ennetamisega seotud üritusel kooli, paikkonna, maakonna/linna või riigi tasandil.
  • Programmis osalev klass saab osaleda 10.02–10.03.2014 toimuval omaloomingu konkursil. Ootame õpilaste plakateid teemal „Tahan rokkida ilma tubakata" (täpsem info saadetakse koolidesse 2014. a jaanuari lõpus) – parimatele vahvad auhinnad!
  • Kõik ennetusprogrammi edukalt läbinud klasside vahel loositakse välja 15 rahalist auhinda (á 320 eurot)Konkursi auhinnad loositakse välja 5. maiks 2014.