“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek

19.novembril algusega kell 17.30 Veski t koolimaja aulas


Päevakord.

1.      Uue e-kooli „Stuudiumi“  tutvustus- Janel Palm, kooli  IT juht.

2.      Lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse- hoolekogu esimees Markus Haamer,  direktor Aimar Arula.

3.      „ Karjääriõpe koolis ja tuleviku ametid“ Andres Arrak, majandusteadlane.