“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Loovtöö põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.
Lähemalt saab lugeda siit või avada link Õppetöö - Nõuded õpilastöödele - Loovtöö.