“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

12. märtsil kell 11, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi lahtiste uste päevale

 

Gümnasistid räägivad Sulle õppimisvõimalustest PÜGis, järgneb praktiline õpe keemia, füüsika, bioloogia, kodumajanduse, retoorika ehk kõnekunsti  või pilliõppe õpitoas, tutvud meie koolimaja ja kabinettidega.

Saad sooritada 10. klassi astumiseks TESTI (matemaatika, eesti ja inglise keele põhivara, silmaring; aega 1h 15 min)

Registreerimine 77 51509, 77 51175  või 5063741  Info www.poltsamaa.edu.ee

  

SAAD REAAL-LOODUSSUUNAS põhiainetele lisaks õppida süvendatult loodusaineid.

Suunaainete kursused - meteoroloogia, programmeerimine ja rakenduste loomine, arvuti-joonestamine ja 3D modelleerimine SolidEdge arvutiprogrammiga ning tootedisain, majandus ja ettevõtlusõpe võimaldavad Sul omandada eluks vajalikke praktilisi teadmisi-oskusi.

SAAD lisaks valida veel filosoofia, inimese ja religiooni, psühholoogia ja projektitöö kursuse(d).

Lõpetades on sul head eeldused õpingute jätkamiseks insener-tehnilistel erialadel.

 

SAADMAJANDUS-SOTSIAALSUUNAS põhiainetele lisaks õppida süvendatult sotsiaalaineid,  majandust ja ettevõtlusõpet.  

SAADvalikaineteks valida kodumajanduse, projektitöö, religiooniõpetuse, soome keele kursuse.

Koostöös  Põltsamaa  Ametikooliga oleme loomas võimalust,  et saaksid lõpetades erialatunnistuse.

Lõpetades on sul head eeldused õpingute jätkamiseks sotsiaal- ja majanduserialadel,

miks mitte ka oma firma loomiseks.

 

SAADKULTUURI-MUUSIKASUUNASõppida lisakssüvendatult muusikaaineid (pill, ansambel, improvisatsiooni teooria).http://poltsamaamuusik.webs.com

SAADvalikainena valida projektitöö, psühholoogia, soome keele, filosoofia, majanduse- ja ettevõtlusõppe kursused.

SAAD osaleda puhkpilliorkestri ja laulukoori või ansambli (laulu-/kitarriansambel) töös ning esineda kooli ja ka linna üritustel.

Lõpetades on sul head eeldused õpingute jätkamiseks kultuuri- ja muusikaerialadel.

 KUI TULED õppima PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMISSE, OMANDAD  KONKURENTSIVÕIMELISE HARIDUSE ning lisaks

 SAAD  soovi korral valida (TASUTA!)LIIKLUSE kursuse

 Põltsamaa Ametikool korraldab Sinu õppesõidu oma kooli harjutusväljakul (tasuline) ning esmaabikursuse ning Sul ongi  käes õigus taotleda B-kategooria juhilubasid                                  

 SAAD loodusainete praktilisi töid teha Eesti parimates laborites ja tahvelarvuteid kasutades  õppida EESTI esimeses Samsungi DIGITAALSES KLASSIS!                                  

 SAAD osaleda KEEMIA ÕPIKOJA töös ning teha põnevaid katseid ja eksperimente Põltsamaa Felixi, E-Piima või Valio laborites ning praktilises loodusõppe välilaagris SAAD osaleda kooli ja üleriigilisel KÕNEVÕISTLUSEL ning KÕNELAAGRIS

SAADteadmised-oskused kõnekunstist ehk retoorikast

SAADesineda kooli LAULUVÕISTLUSEL

 SAADend arendada osaledes Põltsamaa Spordikooli, Põltsamaa Muusikakooli, Põltsamaa Kunstikooli, Põltsamaa Kultuurikeskuse ning MTÜ Janek Tombaku Rattaklubi töös. SAAD vaba aega sisustada Põltsamaa Kultuurikeskuses, Jõgeva maakonna Keskraamatukogus ja Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses üritustel ja ettevõtmistes.

 MUUSIKA-, KUNSTI-, SPORDIKOOLIS, TANTSU-, LAULU-, NÄITERINGIS, LAULUKOORIS, ANSAMBLIS, ORKESTRIS OSALEMISE SAAD VORMISTADA VALIKAINEKS

 SAAD vajaduse korral elada TASUTA kooli ÜHISELAMUS!