“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Teade projekti rahastamisest

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma koosolekul 3.06.2014 toetada taotlust "Reaal- ja loodusklassi (10. klassi) õpilaste 3-päevane looduslaager ja 6. klassi õpilaste õppekäigud." — 4 026.13 euro suuruses summas.

Projekti kestvus: 10. august 2014 – 10. juuni 2015

Sihtgrupp 35 õpilast (10.kl) 56 õpilast (6.klass).

Eesmärk: Rikastada õpetamis- ja õppimismeetodeid uue riikliku õppekava täideviimisel; õpikeskkonna mitmekesistamine ja õueõppe sh praktilise õppe osakaalu suurendamine. Süvendatud loodusõpe läbi praktilise tegevuse tagab 10. õpilaste paremad teadmised Alam-Pedja looduskaitsealast, metsa-, soo- ja niidu elustikust, magevee elustikust ja keemilisest koostisest, omandatakse praktilised kogemused ökosüsteemide uurimisest. 6.klasside õpilased saavad uusi teadmisi metsa- ja sookooslustest ning Peipsi järve äärsest elust. Keskkonnateadlikuma õpilase harimine. Õpilaste head oskused hoida ja väärtustada loodust ja ümbritsevat keskkonda.

Projekti tegevused:

- Reaal- ja loodusklassi (10. klassi) õpilaste 3-päevane looduslaager Alam-Pedja Looduskeskuses.  Toimuvad praktilise õppe õpitoad- ja –programmid: magevee elustik, vee keemiline koostis, metsa ja niidu elustik, orienteerumine,  looduskaitsealaga tutvumine „Reis  ümber Alam-Pedja“ ellujäämiskursus ja keskkonnateadlik käitumine. /sept 2014. Looduslaagri eestvedaja õpetaja Kaja Linde.

- 6. klasside õppekäik Endla Looduskaitsealale. Õppeprogramm „Männikjärve mets ja raba“. /sept-okt 2014.

- 6. Klasside õppekäik Peipsi järve äärde. Õppeprogramm „Peipsi järve reisipäevik, püsinäituse „Peipsi järve elu tuba“ külastamine, toimuvad käed külge tegevused. /mai 2015.