“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Uute õpilaste vastuvõtt

Ootame vanematelt dokumente uute õpilaste lisamiseks kooli nimekirja.
1. klassi astuvate õpilaste vanematelt ootame:
Lapsevanema avaldust (kooli kodulehel link "dokumendid" - "blanketid")
lapse sünnitunnistuse koopiat
vanema isikuttõendava dok koopiat
koolivalmiduskaarti
perearsti tõendit
õpilaspileti soovil väikest pilti

2. - 9. klass
Lapsevanema avaldust (kooli kodulehel link "dokumendid" - "blanketid")
lapse sünnitunnistuse koopiat
vanema isikuttõendava dok koopiat
kooliarsti tõendit/tervisekaart
väljavõte õpilasraamatust
õpilaspileti soovil väikest pilti 

10. klassi astuvate õpilaste vanematelt ootame:
lapsevanema avaldust (kooli kodulehel link "dokumendid" - "blanketid" - "vanemale")
lapse sünnitunnistuse koopiat
vanema isikuttõendava dok koopiat
lõputunnistuse koopiat
õpilaspileti soovil väikest pilti