“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi XIV hariduskonverents

„Digivõimalused õppimises ja õpetamises"
17. märts 2015
Põltsamaa Ühisgümnaasium Veski 5
AJAKAVA
9.30 – 9.50 Saabumine, hommikukohv 
9.50 – 10.00Konverentsi avamine – Aimar Arula, PÜGi direktor
10.00 – 10.30Digiõppimine on vahva –  Ingrid Maadvere ja õpilased, Gustav Adolfi Gümnaasium
10.30 –10.50Algklassides kasutavate appide ja digikeskkondade tutvustamine –  Kaire Kukk, 
Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumi klassiõpetaja
11.10 –11.30Programmeerimine esimeses kooliastmes – Anne Kaare, Pärnu Vanalinna Põhikool 
11.30 –11.50Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” lapsevanemaid kaasav käsitlemine II kooliastmes –  
Kadri Tammar ja Külli Jäätma, Türi Põhikool
11.50 – 12.25LÕUNA
12.30 – 12.50E-metoodika keelekümblusklassides muusika-  ja kehalise kasvatuse tundides –  Eva Tšepurko ja
Tiina Lall, Valga Vene Gümnaasium 
12.50 – 13.00 Õpime nutiseadmete abil  –  Konguta Kool
13.10 – 14.00 I.  ÕPITUBA       14.05 – 14.50    II. ÕPITUBA 
1.  Sammastahvli  kasutamisvõimalused õppetunnis                                                                             
Maia Tõntsu, PÜGi matemaatikaõpetaja
2. Õppefilmi tegemine  tahvelarvuti abil
Toomas Annuk, PÜGi geograafiaõpetaja; Lilio Võsu, PÜGi klassiõpetaja; Aleksandr Kirpu, PÜGi keemiaõpetaja
3. 3D tehnoloogia (printer, skänner ja digilaud)  võimalused õppetöös                                    
Siiri Kõrv, PÜGi joonestamise ja 3D modelleerimise õpetaja, Janel Palm, PÜGi IT-juht, Maarja Kask, PÜGi haridustehnoloog
4. Loovuse arendamine ja programmeerimine Code.org keskkonnas
Anne Kaare ja Diana Veskimägi, Pärnu Vanalinna Põhikool
5. Õpetame nutitelefoniga                                                      
Ingrid Maadvere & meeskond, Gustav Adolfi Gümnaasium
6. Koostööd ja loomingulisust soodustava kekkonna loomine mängude kaudu
Mihkel Kangur, Ruutu10 ja TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus 
 15.00 Konverentsi lõpetamine
  
   

REGISTREERIMINE: 12.03.2015   kl 10.00   info: 5063741; 77 51 509

https://docs.google.com/a/poltsamaa.edu.ee/forms/d/1kn0gy3x3TjYXwIprCLriNRbkcqPR8OOpZnNySCHBxwo/viewform