“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI FOTOKONKURSS “ÄRKAMINE”

Osaleda võivad kõik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad vastavalt vanuserühmadele.


Ajakava :

 • Piltide esitamine algab 13. aprillil 2015 
 • Piltide esitamine lõpeb  25. aprillil 2015
 • Hääletamine algab 27. aprillil ja lõpeb 5. mail 2015
 • Tulemused avalikustatakse  7. mail 2015
Osalemine – Konkursi töödele lisada foto  jäädvustamise aastaarv.   Osaleda võivad kõik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad vastavalt vanuserühmadele.

Vanuserühmad - Konkurss toimub kolmes erinevas vanuserühmas: 1. - 6. klass, 7. - 10. klass, 11. – 12. klass ja õpetajad.
Võistlustööde arv - Iga konkursil osaleja võib esitada kuni 5 fotot

Fotole lisada foto autori vanuserühm, nimi ja foto pealkiri.

Nõuded fotodele - Kõik fotod tuleb esitada digitaalselt konkursi jaoks loodud  e-maili aadressile: fotokonkurss@poltsamaa.edu.ee

Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit. Pildifaili pikema küljemaksimumpikkus on 8000 pikslit. Panoraamfotod on lubatud.
Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), samuti ka täiendavat infot võtteolukorra kohta.
Foto maksimaalne suurus võib olla kuni 15 MB.

Auhinnad - Auhindu jagatakse järgmistes kategooriates:
 • Õpilaste lemmikfoto  (avaliku hääletamise tulemusena enim hääli saanud foto)
 • 1. - 6. klassi vanuserühma parim foto (valib žürii)
 • 7. - 10. klassi vanuserühma parim foto (valib žürii)
 • 11. - 12. klassi ja õpetajate parim foto (valib žürii)
 • Anu Foto lemmikfoto (eriauhind)
 • Vali Uudised lemmikfoto (eriauhind)
 • Lemmik Lilleäri OÜ lemmikfoto (eriauhind)
Hindamiskriteeriumid - Fotosid on võimalik hinnata kõikidel kooli õpilastel ja õpetajatel selleks loodud veebikeskkonnas. Igas vanuseklassis on võimalik  õpilasel ja õpetajal hääletada ainult ühe foto poolt ühe korra. Pildid ja hääletamine avalikustatakse 27. aprillil. Jälgi infot kooli kodulehel, stuudiumis ja facebookis.

Piltide kasutamine - Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursile esitatud töid konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel meedias (sh sotsiaalmeedias), PÜGi kodulehel, konkursi pildiprogrammide koostamisel ning esitlemisel. Samuti on õigus pildiprogramme esitada ning pilte konkursi tutvustamiseks kasutada konkursi koostööpartneritel.

Auhinnatud töid võib kasutada konkurssi tutvustavates või konkursiga seotud näitustel. Muudel eesmärkidel võib pilte kasutada kokkuleppel töö autoriga.

Korraldajate vastutus - Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.

Osaleja vastutus -  Osaleja vastutab enda foto kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Osaleja peab jälgima, et esitatava(te) foto(de) saatmine õnnestus.