“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

TAOTLUSTE VASTUVÕTT 2016/2017. õppeaasta I KLASSI

Palume vanematel, kes soovivad, et nende lapsed alustaksid kooliteed 1. septembril
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi I klassis, tuua 16. märtsiks taotlus kooli kantseleisse (Veski tn 5).

Taotlusele palume märkida ka õppesuund: üld- ja aineõpetuse või Gaia hariduse õppesuund.
Täiendav info on kooli veebilehel /index.php?page=357

Taotluse vormi saab kooli kantseleist või  kooli veebilehelt  /index.php?page=201

 Lisaks taotlusele palume kooli kantseleisse tuua hiljemalt 20. augustiks :

  1. lapse  isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3. õpilaspileti pildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit;
  4. tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõtte;
  5. koolivalmiduskaardi, mille on väljastanud lasteaed.
  • Dokumentide ärakirja saab kinnitada kooli sekretäri juures. 
  • Kui  vanem esitab digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse, siis ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti.
  • Klassid komplekteeritakse lähtuvalt avalduste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust.
  • Võimaluse korral arvestame  ühe pinginaabri valiku soovi, kui see on mõlemale avaldusele märgitud.
Et laste koolitee algaks turvaliselt, siis ootame kooliga tutvuma üld- ja aineõpetuse kui ka Gaia hariduse õppesuunas õppimist alustavaid LAPSI ja nende vanemaid 

5. aprillil ja 3. mail kell 17.30 Lille tn koolimajja.

 Lastega tegelevad nende õpetajad.

Vanematega vestlevad kooli psühholoog Karmen Maikalu ja õppesuundade juhid.