“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Vastuvõtt 10. klassi ja dokumentide esitamine

Siit leiad kogu vajaliku info.

§ 4 lg 2 Õpilane, kes arvati nimekirja, esitab 27. juuniks kooli kantseleisse (Veski 5) §  5 nimetatud dokumendid. 

10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem taotluse lisas 3 kehtestatud vormis kooli kantseleisse, millele lisab:
  1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  4. sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  5. õpilaspiletipildi, kui sisseastuja taotleb õpilaspiletit;
  6. muusikasuuna astujad ka muusikakooli lõputunnistuse või tõendi muusikakoolis õppimise kohta.

Vajalikud blanketid:

X klassi astumise avaldus õpilasele .pdf .doc
X klassi astumise avaldus lapsevanemale .pdf .doc


Infotehnoloogia ja küberkaitse ning looduse õppesuuna 10. klassis on veel vabu kohti. 
Õpilased, kes soovivad  alustada 1. septembril  õpinguid PÜGi 10. klassis, kuid pole sisseastumistesti teinud, palume
oma soovist teada anda aadressil tiia.mikson@poltsamaa.edu.ee