“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

1. kl astujate dokumentide vastuvõtt

1. kl astujate dokumente (lapse sünnitunnistuse ja vanema id-kaardi koopia, koolivalmiduskaart, arstitõend ning õpilaspileti soovi korral ka väike pilt)
ootame Veski tn sekretäri kabinetis 22.–24. augustil ja 29.–30. augustil kell 8.00–16.30.