“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek Veski tn koolimaja aulas 29.11.2016 kell 19.00

Lp. lapsevanemad palume Teil osaleda lastevanemate üldkoosolekul.

Koosoleku päevakord:

 1. "Põltsamaa õpiringide projekti ja nüüdisaegse õpikäsituse tutvustus" (Anzori Barkalaja, Tartu Ülikool). 
 2. Senise hoolekogu töö ülevaade (hoolekogu endine esimees Markus Haamer)
 3. Hoolekogu tööülesannete tutvustus (PÜG direktor Aimar Arula)
 4. Hoolekogu uute liikmete valimine ( PÜG direktor Aimar Arula)

Hoolekogu liikmete kandidaatideks on klassikoosolekutel esitatud alljärgnevad lapsevanemad:
 1. Marek Luik
 2. Marge Vilks
 3. Inge Volmer
 4. Annika Kallasmaa
 5. Guido Pook
 6. Aivar Maisväli
 7. Anti Orav
 8. Linda Lääts
 9. Ave Paluoja

Palume kandidaatidel ette valmistada lühitutvustus (2-3 min) koosolekule tulnud lapsevanematele:
 • Kes olete; 
 • PÜG-is õppivate laste arv ja kandidaadiks esitanud klass/klassid;
 • Millega tegelete;
 • Miks just Teie oleksite parim võimalik kandidaat;
 • Mis teemal ja kuidas olete valmis panustama hoolekogu töösse.

Aimar Arula
Direktor