“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI INFOPÄEVAD

Põltsamaa Ühisgümnaasium korraldab infopäeva sügisel kooliteed alustavate laste vanematele 28.veebruaril kell 18.00 Veski õppehoone aulas.

2.-16. märtsini palume tuua kooli kantseleisse (Veski t 5) 1. klassi astumise taotlused, kuhu märkida ka õppesuund. 

Lapsi ja vanemaid kutsume kooliga tutvuma  6. aprillil  ja 27. aprillil  kell 17.00 Lille t õppehoonesse.  (Selleks ajaks on tehtud klasside eelkomplekteerimine.)
Lastega tegelevad nende õpetajad, vanematega vestlevad õppesuundade juhid, kooli psühholoog, kooliõde. 

Täiendav info on kooli veebilehel www.poltsamaa.edu.ee  /Õppetöö / Vastuvõtt.
Taotluse vormi saab kooli kantseleist või  kooli veebilehelt: www.poltsamaa.edu.ee  (Dokumendid, blanketid). 

Lisaks taotlusele   
1) lapse  isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja; 
2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
3) õpilaspiletipildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit;
4) tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõtte (pärast lasteaia lõpetamist juuni alguses) ;
5) koolivalmiduskaardi, mille on väljastanud lasteaed (pärast lasteaia lõpetamist juuni alguses).

Dokumentide ärakirja saab kinnitada kooli sekretäri juures.  
Kui  vanem esitab digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse, siis ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti. 
  
Lugupidamisega
Riina Valdmets,
PÜG 1.-6.kl õppealajuhataja