“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hariduskonverents 21. märtsil

Hariduskonverents toimub projekti "Professionaalsete õpikogukondade loomine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis" raames.

8.30 Kogunemine, hommikukohv

9.00 Avamine Aimar Arula, PÜGi direktor
Maria Jürimäe, TÜ, projekti koordinaator

9.10 Plenaarettekanne
Õppija arengut toetav tagasiside, Maria Jürimäe, TÜ

10.30 Õpilasuurimused Kujundav hindamine ja tagasiside PÜGi gümnaasiumiastmes, Kelli-Karita Jefimov, 11.a klassi õpilane
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hea õpetaja, Katre Tiku, 11. a klassi õpilane
11.00 LÕUNA

11.30 Muutunud õpikäsitlus Tartu Raatuse koolis, Toomas Kink, direktor

12.30 Õpilase arengut toetav tagasisidestamine, Üllar Loks, Lähte Gümnaasiumi direktor ja matemaatikaõpetajad Kertu ja Ulvi ja inglise keele õpetaja Kristi

13.30 Õpiringid: õpilase arengut toetava tagasisidestamise tööriistad ja meetodid

15.00 Lühikokkuvõtted õpiringide mõtetest