“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

PÕLTSAMAA ÜG-i VANEMATEKOGU LOOMINE

Põltsamaa ÜGi hoolekogu kutsub lapsevanemaid ühinema vanematekoguga, esimene kohtumine toimub 19. aprillil kell 18.00 Veski tn õppehoone Samsungi klassis.
Põltsamaa Ühisgümnaasium on alati oodanud lapsevanemaid koostööle nii lapse hariduse omandamisel kui ka kooli arendamisel. Täiendavaks kootöövormiks võiks olla vanematekogu, kus arutatakse kooli üldise arenguga seotud küsimusi. 

Külalisena tulevad vanematekogu tegemisi tutvustama Tartu Karlova Kooli direktor Heidi Kiuru ja vanematekogu liige Evelin Rätsep. 

Vabatahtlikku ühendusse on oodatud kõik lapsevanematest huvilised. Hea kui igast klassist oleks vähemalt üks-kaks esindajat, kes on ühendavaks lüliks oma lapse klassi vanemate ja vanematekogu vahel. 

Vanematekogu loomise eesmärk:
- kooli arengusse on kaasatud rohkem lapsevanemaid, tagatud laiem kõlapind hoolekogus; 
- lapsevanemate omavaheline suhtemine on tõhusam;
- parem infovahetus lapsevanemate ja kooli vahel;
- avalikkus on teadlikum koolis toimuvast; 
- lapsevanemad tegutsevad ühiselt ja organiseeritult, et aidata kaasa laste koolirõõmu suurendamisele ning tagada õppimiseks ja arenguks sobiv keskkond. 

Täiendav info on saadetud Stuudiumi kaudu.


Lugupidamisega
Annika Kallasmaa
PÜGi hoolekogu aseesimees