“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

ÕHTU ISADEGA „TAGASI KOOLI“

Kolmapäeval, 15. novembril 2017 kell 18:00 Veski tn koolimaja aulas.
Pühendatud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 100. aastapäevale.

Õhtu kava:

*      Kell 18:00 – 18:20 Väike tervituskontsert (aulas)

*      Kell 18:20 – 18.30 Ettevalmistus koolitundideks (aulas)

*      Kell 18:35 – 19:05  I koolitund (30 min)

*      Kell 19:05 – 19:10  vahetund

*      Kell 19:10 – 19:40 II koolitund (30 min)

Kell 19:40 – 20:00 söögivahetund

1 tund kestab 30 minutit ja isa koos lapsega saab osaleda kahes erinevas ainetunnis.

Palume isal registreerida end kahte erinevasse koolitundi. Esimene tund algab 18.35  ja teine tund algab 19.40.

 

Koolitunnid klassides

I KORRUS:

ÕUESÕPE isale koos 1.–4. klassi õpilasega, kogunemine fuajees, õpetajad Nele Gellert,  Mari-Liis Kolk

MUUSIKAÕPETUS isale koos 1.–12. klassi õpilasega, kabinet nr 103, õpetaja Meeli Nõmme

MATEMAATIKA isale koos 5.–12. klassi õpilasega, kabinet nr 105, õpetajad Maia Tõntsu, Edda Kiis

KUNST / 3D pliiats isale koos 1.–12. klassi õpilasega, kabinet nr 107, õpetaja Siiri Kõrv

KEHALINE KASVATUS isale koos 1.–12. klassi õpilasega, Veski tn võimla, õpetajad Maikel Mikson, Sandra Alusalu

II KORRUS:

EESTI KEEL JA KIRJANDUS isale koos 1.–12. klassi õpilasega, kabinet nr 203, õpetajad Marika Nugis, Ülle Lodi, Sirje Ääremaa

KUNSTIÕPETUS. JOONISTAMINE isale koos 1.–12. klassi õpilasega, kabinet nr 206, õpetajad Heli Lehiste, Katrin Rohtmets

AJALUGU isale koos 5.–12. klassi õpilasega kabinet nr 208, õpetaja Heli Aiaots

III KORRUS:

GEOGRAAFIA isale koos 5.–12. klassi õpilasega kabinet nr 303, õpetaja Toomas Annuk

LOODUSLUGU isale koos 1.–12. klassi õpilasega kabinet nr 306 või 307, õpetaja Aire Narits

INGLISE KEEL isale koos 1.–4. klassi õpilasega, kabinet nr 313, õpetaja Kadi-Ly Jaansalu

INGLISE KEEL isale koos 5.–12. klassi õpilasega, kabinet nr 315, õpetaja Agne Kosk