“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Maskoti ideekonkursile laekunud tööde hindamine

Maskoti ideekonkursile laekus 95 tööd. Põltsamaa valla koolide (Põltsamaa, Lustivere, Adavere, Pisisaare, Aidu, Esku, Puurmani) ja Kolga-Jaani piirkonna koolide (Kolga-Jaani, Leie) 1. – 11. klasside õpilaste poolt.

MILLINE VÕIKS OLLA MASKOTT, kes hakkab järgmisest aastast osalema Põltsamaa valla ja Kolga-Jaani piirkonna tervist edendavatel ja sportlikel sündmustel sh kooliolümpiamängudel?

Maskott peab olema sportlik, vahva ja muhe tegelane, kes väärtustab tervislikku eluviisi. Maskott peab olema teostatav nii kahe- kui kolmemõõtmelisena, reaalselt valmistatav.

Konkurslie laekunud tööde hindamise aeg on 22. detsember 2017 - 10. jaanuar 2018.

Maskotiideid saavad hinnata osalevate koolide õpilased ja töötajad läbi kooli õpperinfosüsteemi (Stuudium, E-kool). Igaüks saab anda hääle ühe töö poolt ja üks kord.  Konkursile laekunud töid hindab ka komisjon, kes teeb lõpliku otsuse ja otsustab auhinnafondi jagamise.

 Laekunud töödega saab tutvuda siit: https://goo.gl/h39W24

 Tööde hindamine (oma lemmiku valimine) läbi kooli infosüsteemi Stuudium: https://poltsamaa.ope.ee/registreeri/81

Maskotikonkurss korraldatakse Põltsamaa piirkonna noorsootööalase koostööprojekti raames. Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.