“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI INFOPÄEVAD

Põltsamaa Ühisgümnaasium korraldab infopäeva sügisel kooliteed alustavate laste vanematele 21. veebruaril kell 18.00 Veski õppehoone aulas. Toimub õppesuundade tutvustamine.


2.-16. märtsini palume tuua kooli kantseleisse (Veski t 5) 1. klassi astumise taotlused, kuhu märkida ka õppesuund. 

Lapsi ja vanemaid kutsume kooliga tutvuma  27. märtsil  ja 18. aprillil  kell 17.00 Lille t õppehoonesse. (Selleks ajaks on tehtud klasside eelkomplekteerimine.)
Lastega tegelevad õpetajad, vanematega vestlevad õppesuundade juhid, kooli psühholoog. 

Täiendav info on kooli veebilehel www.poltsamaa.edu.ee / Õppetöö / Vastuvõtt.
Taotluse vormi saab kooli kantseleist või kooli veebilehelt: www.poltsamaa.edu.ee (Dokumendid, blanketid). 

Lisaks taotlusele palume tuua:
  1. lapse  isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja; 
  2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3. õpilaspiletipildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit;
  4. tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõtte (pärast lasteaia lõpetamist juuni alguses) ;
  5. koolivalmiduskaardi, mille on väljastanud lasteaed (pärast lasteaia lõpetamist juuni alguses).
Dokumentide ärakirja saab kinnitada kooli sekretäri juures.
Kui vanem esitab digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse, siis ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti. 

Lugupidamisega
Riina Valdmets,
PÜG 1.- 6.kl õppealajuhataja