“Heade eelduste looja”

Missioon

Kooli missioon on olla HEADE EELDUSTE LOOJA.