“Heade eelduste looja”

Uue gümnasisti vanne

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI
 uue gümnasisti  VANNEMina, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnasist, olles oma kooli väärikas liige, õpin ja pingutan parimate tulemuste nimel, et minu head eeldused ei jääks kasutamata.

Tean, et minu tegemised kujundavad kooli näo.

Hoian oma kooli ja tema head nime ning kannan edasi kooli traditsioone.

Olen kohuse- ja vastutustundlik õpilane, arendan oma loovust ning olen mõistev sõber, toetaja ja abistaja oma koolikaaslastele.

Kannan auga kooli teklit ja tunnen uhkust, et olen Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilane.