“Heade eelduste looja”

Avalik teave

kinnitatud
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi personali koosseis dir kk 1.2/6
Seis 01.09.2016 21.09.2016
Ametinimetus Kvalifikatsioon Ametikohti  
KOV põhitegevus
  KOV Riik
Majandusalajuhataja-direktori asetäitja Juht 1  
Infotehnoloogia juht Tippspetsialist 1  
Infotehnoloogia töötaja Tippspetsialist 1  
Haridustehnoloog Tippspetsialist 1  
Pikap.rühma kasvataja Tippspetsialist 1,2  
Sotsiaalpedagoog  Tugispetsialist 1  
Psühholoog  Tugispetsialist 1  
Logopeed  Tugispetsialist 2  
Kassapidaja Keskastmespetsialist 0,25  
Raamatukoguhoidja Keskastmespetsialist 1  
Sekretär Keskastmespetsialist 1  
Autojuht-varustaja Tööline 0,5  
Majahoidja Tööline 1  
Haljastusspetsialist Tööline 1  
Riidehoidja Tööline 2  
Koristaja Tööline 7,5  
Päevakoristaja Tööline 1  
Ehitustööline Tööline 1  
Remonditööline Tööline 1  
       
Muud hariduse       
abiteenused      
       
Huvijuht  Tippspetsialist 1  
Huvijuht  Tippspetsialist 1  
Projektijuht Tippspetsialist 1  
Puhkpilliorkestri  dirigent Tippspetsialist 1  
Ringijuhid Tippspetsialist 1,7  
       
Öömaja       
       
Õpilaskodu kasvataja-juhataja Keskastmespetsialist 1  
Õpilaskodu  kasvataja abi Keskastmespetsialist 0,75  
Koristaja Tööline 0,5  
       
Koolitoit      
       
Peakokk Keskastmespetsialist 1  
Autojuht-varustaja Tööline 0,5  
Kokk Keskastmespetsialist 2  
Köögitööline Tööline 1,5  
Abitööline Tööline 1  
Nõudepesija Tööline 1,5  
       
Õppepersonal      
Põhikool      
Direktor Juht   0,75
Õppealajuhataja - Juht   0,45
direktori asetäitaja õppe- ja kasvatustöö alal      
Õpetajad Õpetajad   34,73
       
Gümnaasium      
Direktor Juht   0,25
Õppealajuhataja - Juht   1,55
direktori asetäitaja õppe- ja kasvatustöö alal      
Õpetajad Õpetajad   13,09
Kokku 41,90 50,82
Kokku 92,72