“Heade eelduste looja”

Koosseis

Põltsamaa Linnavalitsuse korraldus
12.12.2016 nr 2-3/2016/185

Ave Paluoja põhikooli õpilaste lastevanemate esindaja/hoolekogu esimees
Annika Kallasmaa põhikooli õpilaste lastevanemate esindaja/aseesimees
Jaanika Lemetsar Põltsamaa Linnavolikogu esindaja
Indrek Eensalu Põltsamaa Vallavolikogu esindaja
Rein Visk põhikooli õpilaste vanemate esindaja
Toivo Tõnson kooli toetava organisatsiooni esindaja
Sven Lass vilistlaste esindaja
Guido Pook gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
Annika Kallasmaa gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
Roberta Pärna õpilasesinduse põhikooli õpilaste esindaja
Maire Keis põhikooli õpetajate esindaja
Agne Kosk gümnaasiumi õpetajate esindaja