“Heade eelduste looja”

Raamatukogu

Kooli raamatukogu on avatud E-R 8.00-16.00
Raamatukogu on juulikuus suletud.

KONTAKT:
Meeli Nurka      e-mail: meeli.nurka@poltsamaa.edu.ee
  
koduleht: http://pugrmk.weebly.com
Tel. 7751175

Tellitud perioodika loetelu

NB! Abiks vajaliku raamatu leidmisel:
Kui soovid raamatut laenutada, siis aitab sind Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu E-raamatukogu RIKSWEB. Elektronkataloogis saab teostada otsinguid ja näha, kas otsitav raamat on hetkel Sulle sobivas raamatukogus olemas või mis kuupäevani on raamat välja laenutatud.