“Heade eelduste looja”

Male koolidesse

 Projekt „Male koolidesse“

 

 Põltsamaa Ühisgümnaasium  liitus 2013. aasta sügisel malehariduse arendamisega tegeleva rahvusvahelise fondi Kasparov Chess Foundation  projektiga “Male koolidesse”  ning  alustas maleõpet peamiselt esimeste klasside õpilastele, kes tänavu jätkavad teise aasta programmiga. Samas alustas ka uus kursus 37 esimese klassi õpilasega. Kokku õpib malet 2014/15. õppeaastal kas tundides või ringides 68 malehuvilist last. Tundide ajal saavad malega tegeleda need 1. klassi õpilased, kellel on lugemisoskus juba nii selge, et võib eesti keele ühe tunni asendada just male õppimisega. Oleme sellise võimaluse loonud lastele, sest male mängimine õpetab keskendumist ja loogilist mõtlemist, on kasulik iga lapse arengule ja muudab mitmete uuringute kohaselt lapsed enesekindlamaks ning aitab lisaks reaalainetest arusaamisele kaasa edukusele ka teistes ainetes. Eestis programmi koordineeriva maleliidu kaudu sai kool malendid, 1. klassi õpikud ja töövihikud ning juhendmaterjalid õpetajatele. Õpilasi juhendavad õpetajad Maire Haava ja Janel Palm läbisid vastava koolituse. Projekti veab Margit Brokko Eesti Maleliidust.

 

10. oktoobril 2014 toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumis programmi „Male koolidesse“ teise õppeaasta avaüritusena malepäev, kus selgitati klasside parimad maletajad ning mängiti ka võistkondlikku malet juhendajate Janel Palmi ja Villu Ojassalu juhendamisel. Õpilased said teada ka seda, et male jõudis Eestisse 13. sajandi teisel  poolel. Esimesed nimeliselt tuntud maletajad Eestis on teada 18. sajandi teisest poolest, nende seas Meleski peegli- ja klaasivabriku looja Carl Philipp Amelung, kelle juhendamisel 1799. a (215 a tagasi)  toimus Tartus esimene Eesti maleüritus.

 

Tublimad maletajad olid 2. klassi poistest Ander Varuškin, Juss Vilk, Alo Pähkel ja tüdrukutest Meribel Paabort, Angelika Põldma, Iti Tõnts; 3. klassist Jakob Vilhem Maikalu, Rainis Rudisaar, Laura-Liis Savotškin; 4.-5. klassist Riho Kärner, Koit Otsus, Kristjan Venno, Alvar Žukovitš, Anette Palm; 6. klassist Märtin Jõe, Silver Rump, Sten Jõearu, Uku Jürgenson, Carolin Kangro.

Võistlust toetas auhindadega Jõgevamaa Spordiliit Kalju, kelle 25. aastapäeva tähistavate sündmuste kalendrisse oli ka meie võistlus lisatud.

On tore, et ka kodudes mängitakse malet.

 

Head maletamist!

 

Riina Valdmets

Projekti „Male koolidesse“ koolipoolne koordinaator