“Heade eelduste looja”

Kooli eesmärgid 2017/18. õa

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 
õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
2017/18. õppeaastal
 
Iga õppija arengu ja kodanikuks kujunemise toetamiseks on
  • rakendatud väljundipõhist ehk õpitulemustest lähtuvat õpetamist;  
  • rakendatud õppeainete lõimingut;  
  • tähtsustatud õpilaste sotsiaalse pädevuse  kujundamist; 
  • väärikalt tähistatud kooli 100. aastapäeva.