“Heade eelduste looja”

Õpetajad

2016/2017. õppeaasta 

Jõgevamaa aasta gümnaasiumiõpetaja  Maris Orav.

Jõgevamaa aasta põhikooli aineõpetaja  Margit Uus.

Jõgevamaa aasta haridussõber  Anti Orav. 


Konkurss „PÜG tunnustab“

AASTA TEGU 2016

Anneli Ruul, Sirje Suvi, Pille Martsik, Lilio Võsu, Marika Viks, Riina Valdmets – üleminek õpitulemusi kirjeldavale hindamisele.

Meeli Nõmme – poistekoori esinemine Estonias. Nominent.

AASTA TEGIJA 2016

Ats Teppan – I Vex võistlusel Robotexil I koha saavutanud õpilaste juhendamine; koolitused 10 vabariigi koolis; osalemine rahvusvahelisel koolitusel Soomes; robootikaklassi sisustamine, sh 4 VeX Roboti komplekti ja võistlusväljaku toomine kooli; MicroTik eksami sooritamine väga heal tasemel.

Meeli Nurka – huvitavad ja uudsed ideed, populariseerib lugemist. Nominent.

Erika Sari – kõigi uurimistööde retsentseerimine. Nominent.

Kaja Linde – õpetab oma ainet kõigile arusaadavalt, vastutulelik, arvestab õpilaste suutlikkusega, mõistab huumorit ja teeb ise ka nalja. Nominent.

Eva-Brit Bergmann – 4H pikaajaline juhendaja, kuldteenetemärk pikaajalise töö eest. Nominent.

Siiri Kõrv – korraldab kooli kaunistamist, osaleb matemaatikanädala tegemistes. Nominent.

Kaja Raimets – väikeklassi juhataja, tulemuslik töö konfliktide lahendamisel. Nominent.


AASTA KOOLI MAINE KUJUNDAJA 2016

Meeli Nõmme – esinemine Estonia kontserdisaalis emadepäeva kontserdil.


AASTA ALGATUS 2016

Gaia klassi ettevalmistustöö ja avamine – Mari-Liis Kolk, Nele Gellert.

I klassis üldõpetuse rakendamine – Pille Martsik, Lilio Võsu, Marika Viks. Nominent.

Uued ideed raamatukogus – Meeli Nurka. Nominent.

Õpilastööde näitus linna vaateakendel – Siiri Kõrv, Eve Oro, Urmas Kuusik. Nominent.

Malelaagri korraldamine – Maire Haava. Nominent.

AASTA PROJEKT 2016

Muusikal „Väike nõid“ 4. klassis – Kaja Raimets, Valli Kulu, Meeli Nõmme.

Marika Viks, Külli Kalvist – 2. kl lõiminguprojekt „Loomad meie ümber“.

Edda Kiis, Maia Tõntsu, Ene Kase – matemaatika, kunsti-, käsitöö, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, kirjanduse, arvutigraafika ja 3D-modeleerimise lõimitud projekt „Kuup“ – kaasatud kõik 6.-12. klassi õpilased. Nominent.

Lille koolimaja trepikodade kaunistamine – Linda Maisväli, Annika Kallasmaa ja 11.b klassi õpilased. Nominent.

Muusikatraditsioonide hoidmine – Hille Martin. Nominent.

Maletundide läbiviimine, malelaagri korraldamine – Maire Haava. Nominent.


AASTA DIGIPÄDEVUSE ARENDAJA 2016

Eve Oro – õpilaste juhendamine HITSA konkurssidel osalemiseks; 2015 – kaks III kohta; 2016 I ja III koht.

Külli Kalvist, Marika Viks – koolisisene lõiminguprojekt „Loomad meie ümber“. Nominendid.

Maarja Kask – õpetajate digipädevuse arendamine. Nominent.


AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2016

Jõgevamaa keskraamatukogu – mereteemalised üritused algklassidele, ettelugemised, Nukitsamehe konkurss, jms. 

Andrus Padar, Kristjan Kaskmann – küberkaitse õppesuuna kursuse ainekava jätkuv koostamine; õppevahendite vajaduse seire ja vajaduste analüüs; kooli maine kujundamine HTMi kooli tutvustavas videos; loengud õpilastele.


AASTA SPONSOR 2016

Märt Maurer – klassikomplekt laudu-toole ning kapid; transpordi toetus, karjääripäeva õppekäigu korraldamine.


ÜLLATUSNOMINATSIOONID 2016

Aasta õpilaste juhendaja 2016 –  H. Hanniste juhendamine õpilaste teadustööde konkursil osalemiseks – Urmas Kuusik.

Traditsioonide hoidjad 2016 – Hille Martin ja Sirje Ange.

Aasta nähtamatu tegija 2016 – positiivse suhtumisega, lahendab situatsioone märkamatult, tekitab kõikides õpilastes tunde, et nad on vajalikud ja märgatud – Ülle Lodi.

HEV õpilaste toetaja 2016 – arendab väikeklassi tööd, õpetab korraga erinevate õppekavadega õpilasi, töötab välja materjale, kiire reageerimine ootamatutes situatsioonides, valmisoleks õppida ja ennast arendada – Astra Tints.

Aasta sädeinimene 2016 – külaliste perfektne ja meeldejääv võõrustaja; reguleerib kooli kui toimiva organismi vereringet; lööb kaasa erinevates projektides – Janne Maisväli.

Aasta peakokk 2016 – Maris Raba.


2015/2016. õppeaasta

Konkurss „PÜG tunnustab“

AASTA TEGU 2015

Küberkaitse õppesuuna käivitamine – Tiia Mikson

Õppemoodul „KESA“ loomine – Maive Noodla ja Maris Orav, nominent.

Õpilaste edukas juhendamine füüsikaolümpiaadidel, Martin Joonas Pariisi juhendamine (õpilasele Tartu Ülikooli stipendium San Franciscosse) – Tarvo Talvistu, nominent.

Õpilastele hea, mitmekesise ja tervisliku toidu tagamine – Maris Raba, nominent.

AASTA TEGIJA / KOOLI MAINE KUJUNDAJA  2015

Karmo Toome – töö muusikaklassi õpilastega ja lauluvõistlustel kooli esindamine.

Marika Pelisaar – hoolimine Veski koolimajast, ei kurda mitte kunagi, nominent.

Tiia Mikson – reaal-küberkaitse õppesuuna arendamine, kooli jätkusuutlikkuse eest seisja, nominent.


AASTA SÜNDMUS 2015

Vabariikliku ürituse „Keeletegu 2015“ ettevalmistamine ja läbiviimine (13. märts 2015) – Sirje Ääremaa, Marika Nugis, Tiia Mikson, Ülle Lodi, Sirje Ange, Hille Martin, Meeli Nõmme, Eve Oro, Siiri Kõrv, Astra Tints, Janel Palm.

Heategevuskontsert-kohviku korraldamine – Sirje Ange, nominent.

 

AASTA DIGIÕPPIJA / DIGIPÄDEVUSE ARENDAJA 2015

Siiri Kõrv – 3D-modelleerimise ja  arvutigraafika õppe arendamine.

Maarja Kask – kooli blogi loomine, sisekoolitused õpetajatele, nominent.

Maia Tõntsu – uute digivahendite kasutamine, uudse sammastahvli süsteemi kasutamine ja tutvustamine külalistele, nominent.

Anne Paršin – digitaalse arengumapi koostamine, tahvelarvutite kasutusele võtmine HEV lastele jms, nominent.


AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2015

Kaitseliidu Jõgeva malev ja Mati Kuusvere – küberkaitse suund, riigikaitse õpetaja, drooniring, laskmisring.

Eesti NATO Ühing ja Krista Mulenok –küberkaitse suuna toetaja, nominent.

Riigi Infosüsteemi Amet ja Priit Roosimägi – küberkaitse ainekava kaasautor, nominent.


AASTA SPONSOR/TOETAJA 2015

Marika Tuus-Laul – sülearvutid tehnoloogiaklassi.

Pajusi Vallavalitsus – IKT vahendite soetamise toetus, nominent.


AASTA ALGATUS 2015

Robootika õpetamise alustamine I kooliastmes – Ats Teppan, Anneli Ruul, Sirje Suvi.

Küberkaitse õppesuuna avamine – Tiia Mikson, nominent.

Üldõpetusliku õppeviisi rakendamine I klassides – Lilio Võsu, Pille Martsik, Marika Viks, nominent.


AASTA PROJEKT/ÜRITUS 2015

Erasmus+ projekt „Demokraatia ja kultuuridevahelise mõistmise arendamine läbi lastekirjanduse“ – Marika Viks, Külli Kalvist, Annika Kallasmaa.

Muusikanädala korraldamine – Meeli Nõmme, nominent.

Kooli lauluvõistluse korraldamine – Hille Martin, nominent.


2014/2015. õppeaasta

Konkurss “Eestimaa õpib ja tänab”

 Katrin Rohtmets – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta klassiõpetaja

Eve Oro – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta põhikooli klassijuhataja nominent

Marika Nugis – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja

Maive Noodla – PÜG-i ja Põltsamaa linna, Jõgevamaa  ja Eestimaa Aasta klassijuhataja

Sirje Strandberg – PÜG-i, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta hariduse suunaja” ja Eestimaa Aasta hariduse suunaja” nominent


Konkurss „PÜG tunnustab“

AASTA TEGU 2014

 1. Riina Valdmets, Helena Nõmmik, Sirje Ange – Eesti Lipu päev 130 üritused
 2. Annika Kallasmaa – Projekt EST-LAT-RUS “EDU no borders”, nominent
 3. Erika Sari, Heli Aiaots, Marika Nugis, Sirje Ääremaa, Siiri Kõrv – „Antiiginädal“, nominent
 4. Aimar Arula – PÜG iseseisva õppeasutusena jätkamine, nominent

  AASTA KOOLI MAINE KUJUNDAJA 2014

 1. Tiia Mikson – koostöö TKHK, TÜ, TTÜ-ga, Digipöörde projekti algatamine, IT suuna   arendamine, sponsorite otsimine, projektid
 2. Aimar Arula, Tiia Mikson - kooli arendamine ja  maine edendamine, nominent
 3. Eva-Brit Bergmann - õpilaste silmaringi laiendamine 4H organisatsiooni kaudu, nominent

 AASTA DIGIÕPPIJA/ DIGIPÄDEVUSE ARENDAJA 2014

 1. Margit Uus – koolitused kolleegidele, e-kursuse loomine, digiõppija
 2. Riina Valdmets – õppis kolmel e-õppe kursusel, programmeerimisringi töölerakendamine, koolitused õpetajatele,  elektrooniliste  küsimustike koostamine, nominent
 3. Janel Palm, Külli Kalvist, Aire Narits, Aleksandr Kirpu, Aimar Arula, Margit Uus,  Digipöörde projekti meeskond, nominent
 4. Lilio Võsu, Toomas Annuk – digitaalsed loodusteemalised õppefilmid, tegemiste kajastamine blogis.

AASTA ALGATUS 2014

 1. Erika Sari, Heli Aiaots, Marika Nugis, Sirje Ääremaa, Siiri Kõrv – „Antiiginädal“
 2. Maire Haava, Janel Palm – maleringi eestvedamine, nominent
 3. Anti Orav – „Motikas“ (õpilaste kohtumine Mihkel Raua, Märt Treieriga), nominent
 4. Helena Nõmmik – vähekindlustatud perede aitamine, nominent

 AASTA SAAVUTUS 2014

 1. Marika Viks – PÜG Aasta saavutus:  eTwinningu projektide Euroopa kvaliteedimärk, eTwinningu projekti HITSA III koht
 2. Samsung Electronics Baltics SIA  ja SOS Lasteküla Eesti Ühing,  Samsungi digitaalne klass koostöö tulemusena (Martin Sarap ja Margus Oro), nominent
 3. Eva-Brit Bergmann – õpilaste silmaringi laiendamine 4H organisatsiooni kaudu, Eesti 4H esindajana Lõuna-Koreas,  nominent

AASTA PROJEKT 2014

 1. Annika Kallasmaa- Projekt EST-LAT-RUS “EDU no borders”.
 2. Sirje Ange – Eesti lipu päev, nominent
 3. Helena Nõmmik – koostöö ettevõtjaga, ruloode muretsemisele kaasaaitamine, nominent

 

AASTA TEGIJA 2014

1.     Janel Palm, Külli Kalvist, Aire Narits, Aleksandr Kirpu, Margit Uus, Lilio Võsu,Toomas Annuk, Aimar Arula – „Digipöörde“ projekti meeskond

2.  Heli Lehiste – Jõgevamaa 2. klasside kunstipäevad, nominent

3.   Annika Kallasmaa – projektid, nominent

4.    Sirje Ange – Lipupäev, laulupidu, ülekoolilised üritused, nominent

5.    Mare Maileht – Lille maja hea hing, usaldusisik õpilastele, nominent

 

AASTA SPONSOR 2014

1.     Samsung Electronics Baltics SIA  ja SOS Lasteküla Eesti Ühing (Martin Sarap ja Margus Oro) – Samsungi digitaalne klass

2.     OÜ Moreen (Märt Maurer) – Lille t koolimaja õpikeskkonna parendamine, nominent

3.     TK Team (Ants Reinumägi) – sammastahvli süsteem, nominent

4.     Heldur Meerits – digiõppevahendite sponsorlus, nominent

5.     Tiit Saar – digiõppevahendite sponsorlus, nominent

 

AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2014

 Olev Kenk, ERR reporter – PÜGi kajastamine meedias (Eesti lipu 130 päev, koostööleping Tartu KHKga, aabitsapidu, isadepäev)

 1. Jaan Aiaots – Põltsamaa linnapea, nominent
 2. Markus Haamer – hoolekogu esimees, nominent

 

2013/2014. õppeaasta

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

 Meeli Nõmme – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta põhikooliõpetaja 2014, nominent vabariigis ja HM tunnustus

Külli Kalvist – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta klassiõpetaja 2014, HM tunnustus

Kaja Linde – PÜGi ja Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2014, HM tunnustus

 

Toomas Annuk – PÜGi Aasta põhikooliõpetaja 2014, nominent maakonnas

Anneli Ruul – PÜGi Aasta klassijuhataja 2014, nominent maakonnas

Edda Kiis – PÜG Aasta klassijuhataja 2014, nominent maakonnas

Sirje Ange – Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta noorsootöötaja 2014

Annika Kallasmaa – Jõgevamaa Aasta koolitaja 2014,  nominent maakonnas

Helena  Nõmmik – Jõgevamaa Aasta Hea Tegu 2014,  nominent maakonnas

Toomas Annuk – Jõgevamaa Aasta Hea Tegu 2014,  nominent maakonnas

Tiit Saar, Puit-Profiil AS – Jõgevamaa Aasta üldhariduse sõber

Margus Oro –  Jõgevamaa Hea Piirkonna Edendaja 2014

 

_

2013 -  kooli aastapäeval HTM AUKIRJAD, maakonna aukirjad

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Ive Pajo – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta klassijuhataja 2013, HM tunnustus

Pille Martsik – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa  Aasta klassiõpetaja 2013, HM tunnustus

Marika Viks – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta põhikooliõpetaja 2013, HM tunnustus

Ülle Lodi, Milvi Ratas, Tiia Mikson, Aire Narits, Kaja Linde,Anu Pajo (meeskond)  – Jõgevamaa Hea Tegu 2013 nominent maakonnas

2012/2013. õppeaasta

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Ive Pajo – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta klassijuhataja 2013, HM tunnustus

Pille Martsik – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa  Aasta klassiõpetaja 2013, HM tunnustus

Marika Viks – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta põhikooliõpetaja 2013, HM tunnustus

Ülle Lodi, Milvi Ratas, Tiia Mikson, Aire Narits, Kaja Linde, Anu Pajo (meeskond) – Jõgevamaa Hea Tegu 2013 nominent maakonnas


2011/2012. õppeaasta

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Aire Narits, bioloogiaõpetaja – Jõgevamaa Aasta koolitaja 2012 nominent

Liivi Rehema, klassiõpetaja – Jõgevamaa Aasta õppija 2012 nominent

Anne Paršin, logopeed – Jõgevamaa Aasta õppija arengu toetaja 2012 nominent vabariigis

Mariin Sirk, huvijuht – Maanteeameti lõuna regiooni Liikluskasvatuse õpetaja 2012

Eva-Brit Bergmann, inglise keele õpetaja – Jõgevamaa 4H parim juhendaja 2012

Urmas Mägi, puhkpilliorkestri dirigent – Jõgevamaa huvikoolide aasta õpetaja 2012

Reigo Tõnisson, muusikaharu juhataja – Põltsamaa linna aasta õpetaja 2012

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2012

Siiri Kõrv, kunstiõpetaja – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta õpetaja 2012, Haridus- ja teadusministeeriumi tunnustus

Sirje Suvi, klassiõpetaja – PÜGi, Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2012, nominent maakonnas

Valli Kulu, klassiõpetaja – PÜGi Aasta õpetaja 2012

           

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2011

Kaja Linde, loodusainete õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2011, nominent maakonnas

Lilio Võsu, klassiõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2011, nominent maakonnas


Konkurss „Aasta õpetaja“ 2010

Heli Lehiste, klassiõpetaja – Jõgeva maakonna tunnustus

Erika Sari, ajaoo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – Jõgeva maakonna tunnustus

Karmen Maikalu, psühholoog –  Jõgevamaa Aasta koolitaja 2010


Konkurss „Aasta õpetaja“ 2009

Maire Keis, klassiõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2009, nominent maakonnas


Konkurss „Aasta õpetaja“ 2008

Maive Lääne, klassiõpetaja ja saksa keele õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2008, nominent maakonnas

 Sirje Strandberg – Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2008


Konkurss „Aasta õpetaja“  2007

Toomas Annuk, geograafiaõpetaja – maakonna tunnustus

Liivi Rehema, klassiõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2007, maakonna tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2006

Urmas Kuusik, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa ja  

vabariigi Aasta õpetaja 2006

Riina Valdmets, matemaatikaõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2006,  nominent maakonnas

Külli Solvak, eesti keele ja kirjanduse õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2006, nominent   maakonnas

Antonina Muhhina, vene keele õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2006, nominent maakonnas


Konkurss „Aasta õpetaja“ 2005

Eve Oro, käsitöö ja kodunduse õpetaja;  maakonna ja vabariigi tunnustus

Meeli Nõmme, muusikaõpetaja; maakonna tunnustus

Tiia Kaeramaa, muusikaõpetaja; maakonna tunnustus


Konkurss „Aasta õpetaja“ 2004

Külli Kalvist, klassiõpetaja – maakonna ja vabariigi tunnustus

Kaja Raimets, klassiõpetaja – maakonna tunnustus   

Katrin Rohtmets, klassiõpetaja – Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2004

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2003

Marika Nugis, emakeele ja kirjanduse õpetaja – maakonna tunnustus

Aire Narits, bioloogiaõpetaja – maakonna tunnustus


Konkurss „Aasta õpetaja“ 2002

Heli Aiaots, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – maakonna ja vabariigi tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2000

Enna Kolk, algklasside õpetaja – maakonna tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 1999

Sirje Ääremaa, emakeele ja kirjanduse õpetaja – maakonna ja vabariigi tunnustus