“Heade eelduste looja”

Vanematekogu

PÕLTSAMAA ÜG-i VANEMATEKOGU 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vanematekogu on lapsevanemate vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on koostöös kooli juhtkonnaga Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpikeskkonna arendamine. Vanematekogu moodustati 2017.

aasta 19. aprllil.

Vanematekoguna soovime:

  • panustada lapsevanematena kooli arengusse;
  • parandada infovahetust lapsevanemate ja kooli vahel;
  • suurendada avalikkuse teadlikkust koolis toimuvast;
  • pakkuda lapsevanematele võimalust arutada üheskoos kooli ja õppetööga seotud teemasid.

 

Kutsume vanematekoguga ühinema kõiki koolis käivate laste lapsevanemaid. Soovime, et vanematekogus oleksid esindatud üks-kaks lapsevanemat igast klassist.

Kontaktid:
Annika Kallasmaa tel. +372 53312374
annika.kallasmaa@poltsamaa.edu.ee

Raivo Suni tel. +372 56480215
raivo@meediapluss.ee