“Heade eelduste looja”

Projektid 2017/2018


Muusikanädala korraldamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja Põltsamaa valla koolide õpilastele

Õpetajate ja õpilaste STEM pädevuste arendamine algkoolis

EV 100 "Igal lapsel oma pill"

Professionaalsete õpikogukondade loomine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

Riigikaitseõpetuse õppekäikude ja -laagri korraldamine ning õppevahendite soetamine

Tehnoloogiaalased praktilised oskused Põltsamaa ÜG mehhatroonikaringist

Õppepäevad Põltsamaa ÜG-i 1.–9. kl õpilastele õppeaastal 2017/2018