GÜMNAASIUMIASTE

Tutvustus


Põltsamaa Ühisgümnaasium on Sinu heade eelduste looja!

Meie koolis saad arendada oma ettevõtlikkust, IT huvi, siseneda kübermaailma ning arendada oma huvisid.

Meie eesmärgid

 • Ennastjuhtiva inimese ja positiivse ellusuhtumise arendamine.
 • Koostöö ja loovude arendamine projektide ja meeskonnatöö kaudu.
 • Teadliku noore arendamine, kes oskab oma karjääriteed kujundada.

Õppekorraldus

 • Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb läbida minimaalselt 96 kursust.
 • Kooli õppekavas on määratud 87 riiklikku ja kooli poolt valitud kohustuslikku kursust.
 • Gümnaasiumiastmes avatakse üldjuhul kaks õppesuunda: majanduse ja ettevõtluse ning küberkaitse ja infotehnoloogia suund.
 • Suunakursustele lisaks on võimalik valida valikkursusi kooli valikkursuste hulgast.
 • Koolivälise õppena arvestatakse osalemist huvikoolides ja -ringides, teaduskooli kursustel ning ülikoolide poolt pakutavaid vabaaine kursuseid.
 • Koolivälise õppe arvestamine valikkursustena toimub koostöös õppejuhiga.
 • 10.-11. klassis on võimalus praktilise tööna luua õpilasfirma. 
 Majanduse ja ettevõtluse suuna kursused
Rahatarkus                  – 1 kursus
Organisatsioonikäitumine  – 1 kursus
Investeerimine  – 1 kursus
Õpilasfirma baaskursus – 1 kursus
Äriplaan ja raamatupidamine – 3 kursust
Äriinglise keel – 1 kursus (e-kursus)
Uurimistöö alused  – 1 kursus
Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused ja projektitöö – 4 kursust
Tekstitöötlus- ja tabelarvutus – 1 kursus (hübriidkursus, osaline e-kursus)
Küberkaitse ja infotehnoloogia suuna kursused
Joonestamine  – 1 kursust
Mehhatroonika  – 1 kursust
Küberkaitse ja digiteenused – 1 kursust
Turvalise võrgunduse alused – 1 kursust
Sissejuhatus infoturbesse – 1 kursust
Erialane inglise keel  – 1 kursust (e-kursus)
Riigikaitse – 2 kursust
Lõputöö projekt: küberkaitse ja infotehnoloogia – 1 kursust
Uurimistöö alused – 1 kursust
Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused ja projektitöö – 4 kursust
Tekstitöötlus- ja tabelarvutus – 1 kursust (e-kursus)
Valikkursused 
Vaimne tervis  – 1 kursus
Rootsi keel – 1 kursus
Soome keel  – 1 kursus
Kodumajandus  – 1 kursus
Õpilasfirma  – 1 kursus
Võimalik valida muusikakursusi: bänd, kitarr, soololaul

Gümnaasiumi lõpetamise tingimused

Läbitud ja positiivse õpitulemuse saavutatud 96 kursust, sh 87 riiklikku ja kooli poolt valitud kohustuslikku kursust.
Eesti keele riigieksam
Matemaatika riigieksam võimalusega valida lai või kitsas eksam
Võõrkeele riigieksam ( B2 või B1 tase)
Uurimis- või praktiline töö
Koolieksam:
– majanduse ja ettevõtluse suunas äriplaani koostamine ja kaitsmine
– küberkaitse ja infotehnoloogia suunas digiprojekti ja kaitsmine

Õppides Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

 • saad kaasa lüüa gümnaasiumiastme õpilasaktiivi töös ning rääkida kaasa kooli arendamisel, koolikeskkonna loomisel ja muudel Sulle olulistel teemadel;
 • saad osa loengusarjast Noorelt Noorele, kus noortele esinevad põnevad tuntud ja vähemtuntud inimesed;
 • saad elada renoveeritud ühiselamus;
 • saad individuaalset karjäärinõustamist vähemalt 10. ja 12. klassis;
 • on Sul võimalik õppinud juhendajate käe all luua õpilasfirma;
 • saad osa põnevatest teemapäevadest ja -nädalatest (nt karjäärinädal, õppesuunale vastavad õppekäigud jne).

Põltsamaa Ühisgümnaasium on Sinu heade eelduste looja!

Meie koolis saad arendada oma ettevõtlikkust, IT huvi, siseneda kübermaailma ning arendada oma huvisid.

Meie eesmärgid

 • Ennastjuhtiva inimese ja positiivse ellusuhtumise arendamine.
 • Koostöö ja loovude arendamine projektide ja meeskonnatöö kaudu.
 • Teadliku noore arendamine, kes oskab oma karjääriteed kujundada.

Õppekorraldus

 • Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb läbida minimaalselt 96 kursust.
 • Kooli õppekavas on määratud 87 riiklikku ja kooli poolt valitud kohustuslikku kursust.
 • Gümnaasiumiastmes avatakse üldjuhul kaks õppesuunda: majanduse ja ettevõtluse ning küberkaitse ja infotehnoloogia suund.
 • Suunakursustele lisaks on võimalik valida valikkursusi kooli valikkursuste hulgast.
 • Koolivälise õppena arvestatakse osalemist huvikoolides ja -ringides, teaduskooli kursustel ning ülikoolide poolt pakutavaid vabaaine kursuseid.
 • Koolivälise õppe arvestamine valikkursustena toimub koostöös õppejuhiga.
 • 10.-11. klassis on võimalus praktilise tööna luua õpilasfirma. 
Küberkaitse ja infotehnoloogia suuna kursused
Joonestamine  – 1 kursust
Mehhatroonika  – 1 kursust
Küberkaitse ja digiteenused – 1 kursust
Turvalise võrgunduse alused – 1 kursust
Sissejuhatus infoturbesse – 1 kursust
Erialane inglise keel  – 1 kursust (e-kursus)
Riigikaitse – 2 kursust
Lõputöö projekt: küberkaitse ja infotehnoloogia – 1 kursust
Uurimistöö alused – 1 kursust
Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused ja projektitöö – 4 kursust
Tekstitöötlus- ja tabelarvutus – 1 kursust (e-kursus)
Valikkursused 
Vaimne tervis  – 1 kursus
Rootsi keel – 1 kursus
Soome keel  – 1 kursus
Kodumajandus  – 1 kursus
Õpilasfirma  – 1 kursus
Võimalik valida muusikakursusi: bänd, kitarr, soololaul

Gümnaasiumi lõpetamise tingimused

Läbitud ja positiivse õpitulemuse saavutatud 96 kursust, sh 87 riiklikku ja kooli poolt valitud kohustuslikku kursust.
Eesti keele riigieksam
Matemaatika riigieksam võimalusega valida lai või kitsas eksam
Võõrkeele riigieksam ( B2 või B1 tase)
Uurimis- või praktiline töö
Koolieksam:
– majanduse ja ettevõtluse suunas äriplaani koostamine ja kaitsmine
– küberkaitse ja infotehnoloogia suunas digiprojekti ja kaitsmine

Õppides Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

 • saad kaasa lüüa gümnaasiumiastme õpilasaktiivi töös ning rääkida kaasa kooli arendamisel, koolikeskkonna loomisel ja muudel Sulle olulistel teemadel;
 • saad osa loengusarjast Noorelt Noorele, kus noortele esinevad põnevad tuntud ja vähemtuntud inimesed;
 • saad elada renoveeritud ühiselamus;
 • saad individuaalset karjäärinõustamist vähemalt 10. ja 12. klassis;
 • on Sul võimalik õppinud juhendajate käe all luua õpilasfirma;
 • saad osa põnevatest teemapäevadest ja -nädalatest (nt karjäärinädal, õppesuunale vastavad õppekäigud jne).
 Majanduse ja ettevõtluse suuna kursused
Rahatarkus                  – 1 kursus
Organisatsioonikäitumine  – 1 kursus
Investeerimine  – 1 kursus
Õpilasfirma baaskursus – 1 kursus
Äriplaan ja raamatupidamine – 3 kursust
Äriinglise keel – 1 kursus (e-kursus)
Uurimistöö alused  – 1 kursus
Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused ja projektitöö – 4 kursust
Tekstitöötlus- ja tabelarvutus – 1 kursus (hübriidkursus, osaline e-kursus)