GÜMNAASIUMIASTE

Dokumendid


Gümnaasiumi hindamisjuhend .pdf  
X–XII klassi astumise avaldus .pdf .doc
Õpilase koolist lahkumise taotlus (lapsevanemale) .pdf .doc
Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet gümnaasiumiastme õpilasele .pdf .doc
Koolivälise õppe arvestamise avaldus .pdf .doc
Kunstikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Muusikakoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Spordikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Uurimistööde juhend .pdf  
Õpilaskodus koha saamise avaldus .pdf .doc
Gümnaasiumi hindamisjuhend .pdf  
X–XII klassi astumise avaldus .pdf .doc
Õpilase koolist lahkumise taotlus (lapsevanemale) .pdf .doc
Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet gümnaasiumiastme õpilasele .pdf .doc
Koolivälise õppe arvestamise avaldus .pdf .doc
Kunstikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Muusikakoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Spordikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdf .doc
Uurimistööde juhend .pdf  
Õpilaskodus koha saamise avaldus .pdf .doc