Vanematekogu


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vanematekogu on lapsevanemate vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on koostöös kooli juhtkonnaga Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpikeskkonna arendamine. Vanematekogu moodustati 2017. aasta 19. aprllil.

Vanematekoguna soovime:

 • panustada lapsevanematena kooli arengusse;
 • parandada infovahetust lapsevanemate ja kooli vahel;
 • suurendada avalikkuse teadlikkust koolis toimuvast;
 • pakkuda lapsevanematele võimalust arutada üheskoos kooli ja õppetööga seotud teemasid.
   

Kutsume vanematekoguga ühinema kõiki koolis käivate laste lapsevanemaid. Soovime, et vanematekogus oleksid esindatud üks-kaks lapsevanemat igast klassist.

Kontaktid:
Annika Kallasmaa tel. +372 53312374          Raivo Suni tel. +372 56480215
annika.kallasmaa@poltsamaa.edu.ee          raivo@meediapluss.ee 

 

Protokollid:
Protokoll nr 1 vanematekogu 19.04.2017
Protokoll nr 2 vanematekogu 03.05.2017
Protokoll nr 3 vanematekogu 14.06.2017
Protokoll nr 4 vanematekogu 13.09.2017

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vanematekogu on lapsevanemate vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on koostöös kooli juhtkonnaga Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpikeskkonna arendamine. Vanematekogu moodustati 2017. aasta 19. aprllil.

Vanematekoguna soovime:

 • panustada lapsevanematena kooli arengusse;
 • parandada infovahetust lapsevanemate ja kooli vahel;
 • suurendada avalikkuse teadlikkust koolis toimuvast;
 • pakkuda lapsevanematele võimalust arutada üheskoos kooli ja õppetööga seotud teemasid.
   

Kutsume vanematekoguga ühinema kõiki koolis käivate laste lapsevanemaid. Soovime, et vanematekogus oleksid esindatud üks-kaks lapsevanemat igast klassist.

Kontaktid:
Annika Kallasmaa tel. +372 53312374          Raivo Suni tel. +372 56480215
annika.kallasmaa@poltsamaa.edu.ee          raivo@meediapluss.ee 

 

Protokollid:
Protokoll nr 1 vanematekogu 19.04.2017
Protokoll nr 2 vanematekogu 03.05.2017
Protokoll nr 3 vanematekogu 14.06.2017
Protokoll nr 4 vanematekogu 13.09.2017