Toetusfond


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfond

17. detsembril 2009, kooli 92. aastapäeval asutati Sihtasutus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfond. Fondi eesmärgiks on kaasa aidata Põltsamaa linnas üldharidust andva kooli õppekvaliteedi tõstmisele. Sihtasutus peab oluliseks kvaliteetse hariduse ja enesetäiendamisvõimaluste tagamist eeskätt Põltsamaa linnas õppivatele õpilastele.

Fondi 30 asutajateks olid nii kooli vilistlased kui ka Põltsamaal tegutsevad ühiskondlikult aktiivsed inimesed. Fondi juhatusse kuuluvad Aimar Arula ja Kertu Hunt, nõukogusse kuuluvad fondi loomise idee autor Heldur Meerits, Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots ja kooli õppealajuhataja Tiia Mikson. Kõik fondi asutajad, kes fondi asutamise otsuse allkirjastasid, võtsid sellega kohustuse fondi rahaliselt toetada. Esialgu on summad väikesed. Suuremaid summasid hakatakse fondi kandma alles siis, kui fond on kantud maksusoodustustega sihtasutuste nimekirja. Sissemakseid fondi saavad teha kõik asjast huvitatud inimesed ja seda Swedbanki kontole 221048354377.

„Esimeseks eesmärgiks on kasvatada fondi põhikapital miljoni kroonini”, ütles fondi nõukogu esimees Heldur Meerits. Toetusfond hakkab põhikirja järgi hariduse edendamiseks kulutusi tegemagi alles siis, kui fondi põhikapital on jõudnud miljoni kroonini. Sihtasutusel on õigus teostada esimesi väljamakseid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks juhul, kui sihtasutuse vara väärtus ületab vähemalt 63 911 €. Väljamakseid tohib teha ulatuses, mis tagavad vara säilimise väärtusega 63 911 €. Ehk kui fondis on 64 911 €, siis võib hariduse edendamiseks välja makstav summa olla 50% teenitud tulust ehk 500 €, teine pool teenitud tulust ehk 500 € hakkab fondi põhikapitali kasvatama. Väljamakseid fondist hakkab otsustama fondi nõukogu.


Fondi asutajate nimekiri: 

Jaan Aiaots, Aivar Aigro, Aimar Arula, Margi Ein, Vitali Goroško, Markus Haamer, Mart Joosep, Uno Linnuste, Maimu Kelder, Andres Kert, Mati Kivi, Valter Keis, Tiit Kulu, Toomas Kulu, Hillar Kulu, Märt Maurer, Heldur Meerits, Jüri Männiksaar, Peep Mühls, Anti Orav, Ülle Rebane, Jüri Reinpõld, Tiit Saar, Heiki Sibul, Heikki Soom, Gennadi Teemaa, Sten Teppan, Toivo Tõnson, Tiit Vaasna, Andres Vään.

 

Aimar Arula
S/A Põltsamaa ÜG Toetusfond
Juhatuse liige
Tel: +372 5112662
E-mail: aimar@poltsamaa.edu.ee

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfond

17. detsembril 2009, kooli 92. aastapäeval asutati Sihtasutus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfond. Fondi eesmärgiks on kaasa aidata Põltsamaa linnas üldharidust andva kooli õppekvaliteedi tõstmisele. Sihtasutus peab oluliseks kvaliteetse hariduse ja enesetäiendamisvõimaluste tagamist eeskätt Põltsamaa linnas õppivatele õpilastele.

Fondi 30 asutajateks olid nii kooli vilistlased kui ka Põltsamaal tegutsevad ühiskondlikult aktiivsed inimesed. Fondi juhatusse kuuluvad Aimar Arula ja Kertu Hunt, nõukogusse kuuluvad fondi loomise idee autor Heldur Meerits, Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots ja kooli õppealajuhataja Tiia Mikson. Kõik fondi asutajad, kes fondi asutamise otsuse allkirjastasid, võtsid sellega kohustuse fondi rahaliselt toetada. Esialgu on summad väikesed. Suuremaid summasid hakatakse fondi kandma alles siis, kui fond on kantud maksusoodustustega sihtasutuste nimekirja. Sissemakseid fondi saavad teha kõik asjast huvitatud inimesed ja seda Swedbanki kontole 221048354377.

„Esimeseks eesmärgiks on kasvatada fondi põhikapital miljoni kroonini”, ütles fondi nõukogu esimees Heldur Meerits. Toetusfond hakkab põhikirja järgi hariduse edendamiseks kulutusi tegemagi alles siis, kui fondi põhikapital on jõudnud miljoni kroonini. Sihtasutusel on õigus teostada esimesi väljamakseid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks juhul, kui sihtasutuse vara väärtus ületab vähemalt 63 911 €. Väljamakseid tohib teha ulatuses, mis tagavad vara säilimise väärtusega 63 911 €. Ehk kui fondis on 64 911 €, siis võib hariduse edendamiseks välja makstav summa olla 50% teenitud tulust ehk 500 €, teine pool teenitud tulust ehk 500 € hakkab fondi põhikapitali kasvatama. Väljamakseid fondist hakkab otsustama fondi nõukogu.


Fondi asutajate nimekiri: 

Jaan Aiaots, Aivar Aigro, Aimar Arula, Margi Ein, Vitali Goroško, Markus Haamer, Mart Joosep, Uno Linnuste, Maimu Kelder, Andres Kert, Mati Kivi, Valter Keis, Tiit Kulu, Toomas Kulu, Hillar Kulu, Märt Maurer, Heldur Meerits, Jüri Männiksaar, Peep Mühls, Anti Orav, Ülle Rebane, Jüri Reinpõld, Tiit Saar, Heiki Sibul, Heikki Soom, Gennadi Teemaa, Sten Teppan, Toivo Tõnson, Tiit Vaasna, Andres Vään.

 

Aimar Arula
S/A Põltsamaa ÜG Toetusfond
Juhatuse liige
Tel: +372 5112662
E-mail: aimar@poltsamaa.edu.ee