VEPA


VEPA Käitumisoskuste Mängu programm Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

 

Alates 2014. aasta septembrist on meie kool liitunud VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni, sotsiaalsete oskuste ja keskendumisvõime arendamisele.  Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat õpetajad Anneli Ruul, Sirje Suvi, Aili Lomp, Nele Gellert, Margit Tõnisson, Mari-Liis Kolk, Marika Tekkel, Kaija Kits. Osa õpetajaid kasutab VEPA metoodikat juba viiendat aastat, mõni alustab sellel õppeaastal. Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul 24-tunnise koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.  Meie õpetaja Anneli Ruul on omandanud VEPA mentori oskused ja on alustavate õpetajate mentoriks.


VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game, GBG, nime all) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis toimub VEPA programm alates 2014. aastast ja seda on katsetatud 106 koolis üle Eesti. 


VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele tähelepanu ümberlülitamist ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. Suur rõhk on pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele. 


Rohkem informatsiooni VEPA kohta leiate leheküljelt www.vepa.ee ja Facebooki grupist www.facebook.com/vepamang. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu, mis tutvustab VEPA elementide kasutamist kodukeskkonnas (www.issuu.com). 

Näiteks ühel aastal lapsed leppisid kokku, mida nad tahavad kogeda koolis.
 

VEPA Käitumisoskuste Mängu programm Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

 

Alates 2014. aasta septembrist on meie kool liitunud VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni, sotsiaalsete oskuste ja keskendumisvõime arendamisele.  Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat õpetajad Anneli Ruul, Sirje Suvi, Aili Lomp, Nele Gellert, Margit Tõnisson, Mari-Liis Kolk, Marika Tekkel, Kaija Kits. Osa õpetajaid kasutab VEPA metoodikat juba viiendat aastat, mõni alustab sellel õppeaastal. Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul 24-tunnise koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.  Meie õpetaja Anneli Ruul on omandanud VEPA mentori oskused ja on alustavate õpetajate mentoriks.


VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game, GBG, nime all) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis toimub VEPA programm alates 2014. aastast ja seda on katsetatud 106 koolis üle Eesti. 


VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele tähelepanu ümberlülitamist ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. Suur rõhk on pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele. 


Rohkem informatsiooni VEPA kohta leiate leheküljelt www.vepa.ee ja Facebooki grupist www.facebook.com/vepamang. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu, mis tutvustab VEPA elementide kasutamist kodukeskkonnas (www.issuu.com). 

Näiteks ühel aastal lapsed leppisid kokku, mida nad tahavad kogeda koolis.