Eesmärk

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta eesmärk:

 

toetame iga õpilase arengut ja vastutustundlikuks kodanikuks kasvamist:

  1. arendame õpilaste sotsiaalseid oskusi, sh meeskonnatööd, sallivust, tolerantsust, viisakust, korrektsust;
  2. tõhustame õpilaste vastutust  koolikohustuse täitmise ja õpitulemuste omandamise osas;  
  3. tähtsustame rahvakutuuri ja eesti keelt.