STEAM


Rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Õpetajate ja õpilaste STEM (loodusteadused, tehnoloogia, insenertehnika ja matemaatika) pädevuste arendamine algkoolis” raames on Eesti, Läti, Leedu ja Sloveenia partnerite koostöös valminud juhendmaterjal algklasside õpetajatele. Matrejali “ STEMi kautamise juhised ametlikus ja mitteametlikus õppimises” eesmärk on julgustada algkoolide õpetajaid oma teadmisi täiendama ja “käed külge” lähenemist STEMi valdkonnas.

Juhend koosneb kolmest osast: teooriast, eksperimentidest ja viimane osa kirjeldab üritusi, programme ja lähenemisviise, mida juba STEMi valdkonna edandamisel Balti riikides praktiseeritakse.

Juhendmaterjali täiendamiseks on oodatud õpilastega eksperimente katsetanud õpetajate tagasiside, ettpanekud ja täiendused. Tagasisidet andnute vahel loositakse välja ka auhinnad.

Tagasiside vormi link on järgmine:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnQp8KpZAuJPkbqIULo79DACtrCzgq6_LScrMFHhVoy7F6A/viewform

Head kasutamist ja jääme tagasisidet ootama!

JUHEND

Rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Õpetajate ja õpilaste STEM (loodusteadused, tehnoloogia, insenertehnika ja matemaatika) pädevuste arendamine algkoolis” raames on Eesti, Läti, Leedu ja Sloveenia partnerite koostöös valminud juhendmaterjal algklasside õpetajatele. Matrejali “ STEMi kautamise juhised ametlikus ja mitteametlikus õppimises” eesmärk on julgustada algkoolide õpetajaid oma teadmisi täiendama ja “käed külge” lähenemist STEMi valdkonnas.

Juhend koosneb kolmest osast: teooriast, eksperimentidest ja viimane osa kirjeldab üritusi, programme ja lähenemisviise, mida juba STEMi valdkonna edandamisel Balti riikides praktiseeritakse.

Juhendmaterjali täiendamiseks on oodatud õpilastega eksperimente katsetanud õpetajate tagasiside, ettpanekud ja täiendused. Tagasisidet andnute vahel loositakse välja ka auhinnad.

Tagasiside vormi link on järgmine:

href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnQp8KpZAuJPkbqIULo79DACtrCzgq6_LScrMFHhVoy7F6A/viewform" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebnQp8KpZAuJPkbqIULo79DACtrCzgq6_LScrMFHhVoy7F6A/viewform

Head kasutamist ja jääme tagasisidet ootama!

JUHEND