Õpilaskodu


Kinnitatud 13.11.2013
Dir kk nr 1.2/9


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodu kodukord

 

 1. Õpilaskodusse vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord
  1. Õpilane võetakse õpilaskodusse lapsevanema avalduse alusel.
  2. Õpilane arvatakse õpilaskodust välja lapsevanema soovil.
  3. Õpilane võidakse õpilaskodust välja arvata ka õpilaskodu kodukorra või kooli kodukorra mitmekordse või jämeda rikkumise puhul (sellekohase otsuse teeb kooli direktor).
 2. ​​​​Õpilase elukorraldus õpilaskodus
  1. Õpilaskodus kehtivad ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kodukorras sätestatud punktid, kuna õpilaskodu asub kooli territooriumil ning on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi struktuuriüksus.
  2. Õpilaskodu on avatud tööpäeviti kl 6.00 - 22.00.
  3. Õpilaskodu on avatud pühapäeviti alates kl 15.00 ja reedeti kuni 17.00.
  4. Külalised võivad viibida õpilaskodus kuni kl 21.00, pühapäeviti pole külalised lubatud. Külalised fikseerib valvekasvataja külalisteraamatusse.
  5. Nädalavahetustel tohib õpilaskodus viibida vaid erandkorras, kasvataja loal.
  6. Õpilaskodust võib lahkuda õppenädala sees, kui kasvataja on sellekohase teate alusel teinud märke õpilasraamatusse.
  7. Õpilaskodus võib viibida õppetundide ajal vaid haigestumise korral, kui kasvataja on teinud sellekohase märke õpilasraamatusse.
  8. Küttekehade ja lahtise tule kasutamine õpilaskodus on keelatud.
  9. Elektririkke, tulekahju, veeavarii vms juhul tuleb viivitamatult teatada valvekasvatajale.
  10. Üldkasutatavates ruumides ja oma tubades tuleb hoida korda ja puhtust.
  11. Köögis võib kasutada vaid oma isiklikke nõusid ning toiduaineid.

Kinnitatud 13.11.2013
Dir kk nr 1.2/9


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodu kodukord

 

 1. Õpilaskodusse vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord
  1. Õpilane võetakse õpilaskodusse lapsevanema avalduse alusel.
  2. Õpilane arvatakse õpilaskodust välja lapsevanema soovil.
  3. Õpilane võidakse õpilaskodust välja arvata ka õpilaskodu kodukorra või kooli kodukorra mitmekordse või jämeda rikkumise puhul (sellekohase otsuse teeb kooli direktor).
 2. ​​​​Õpilase elukorraldus õpilaskodus
  1. Õpilaskodus kehtivad ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kodukorras sätestatud punktid, kuna õpilaskodu asub kooli territooriumil ning on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi struktuuriüksus.
  2. Õpilaskodu on avatud tööpäeviti kl 6.00 - 22.00.
  3. Õpilaskodu on avatud pühapäeviti alates kl 15.00 ja reedeti kuni 17.00.
  4. Külalised võivad viibida õpilaskodus kuni kl 21.00, pühapäeviti pole külalised lubatud. Külalised fikseerib valvekasvataja külalisteraamatusse.
  5. Nädalavahetustel tohib õpilaskodus viibida vaid erandkorras, kasvataja loal.
  6. Õpilaskodust võib lahkuda õppenädala sees, kui kasvataja on sellekohase teate alusel teinud märke õpilasraamatusse.
  7. Õpilaskodus võib viibida õppetundide ajal vaid haigestumise korral, kui kasvataja on teinud sellekohase märke õpilasraamatusse.
  8. Küttekehade ja lahtise tule kasutamine õpilaskodus on keelatud.
  9. Elektririkke, tulekahju, veeavarii vms juhul tuleb viivitamatult teatada valvekasvatajale.
  10. Üldkasutatavates ruumides ja oma tubades tuleb hoida korda ja puhtust.
  11. Köögis võib kasutada vaid oma isiklikke nõusid ning toiduaineid.