Põhiväärtused


  1. Ühtekuuluvustunne ja meeskonnatöö – üksteist arvestades ja austades täidame koos ühiseid eesmärke.
  2. Areng ja teadmised – väärtustame isiksuse arengut õppimise ja enesetäienduse kaudu.
  3. Turvalisus ja koolirõõm – loome ja hoiame enda ümber turvalist ja sõbralikku keskkonda.
  1. Ühtekuuluvustunne ja meeskonnatöö – üksteist arvestades ja austades täidame koos ühiseid eesmärke.
  2. Areng ja teadmised – väärtustame isiksuse arengut õppimise ja enesetäienduse kaudu.
  3. Turvalisus ja koolirõõm – loome ja hoiame enda ümber turvalist ja sõbralikku keskkonda.