EDU no borders/ESTLATRUS


Piiriülene koostööprojekt "EDU no borders" /EST-LAT-RUS  29.05.2013–31.12.2014

Koostööprojekt on lõppenud, vajuta siia et lugeda lisa.

projekti juht Annika Kallasmaa
tel. 59191445
e-mail: annika.kallasmaa@poltsamaa.edu.ee

Projekti koduleht:
http://www.tag.ee/edunoborder/et 

Koostööbüroo EeuropeAid kodulehekülg: 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Koostööprojekti tutvustus (.pdf)
Portfolio (.pdf)

Projektipartnerid kohtusid Valmieras, Põltsamaal, Tartus ja Pihkvas.

“Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007–2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi koduleht on www.estlatrus.eu”

“Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007–2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.”

Piiriülene koostööprojekt "EDU no borders" /EST-LAT-RUS  29.05.2013–31.12.2014

Koostööprojekt on lõppenud, vajuta siia et lugeda lisa.

projekti juht Annika Kallasmaa
tel. 59191445
e-mail: annika.kallasmaa@poltsamaa.edu.ee

Projekti koduleht:
http://www.tag.ee/edunoborder/et 

Koostööbüroo EeuropeAid kodulehekülg: 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Koostööprojekti tutvustus (.pdf)
Portfolio (.pdf)

Projektipartnerid kohtusid Valmieras, Põltsamaal, Tartus ja Pihkvas.

“Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007–2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi koduleht on www.estlatrus.eu”

“Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007–2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.”