Infotehnoloogia (IT)- ja küberkaitse õppesuund


Õppesuunas on järgmised kursused:

 1. Küberkaitse ja digiteenused; 
 2. Programmeerimine ja tarkvaraarendus: 
 3. Tarkvara analüüs ja testimine; 
 4. Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine;
  vt. Gümnaasiumi informaatika ainekava
 5. Turvalise võrgunduse kursus, mille lõpus sooritatakse MikroTik eksam, et omandada  rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat (MTCNA), mis loob head eeldused küberkaitse või infotehnoloogia eriala õppimise jätkamiseks kõrgkoolis ning annab võimaluse valida Kaitseväes endale meelepärane väeosa, st läbida ajateenistus Staabi- ja Sidepataljonis/Küberväejuhatuses või  mõnel side- ja IT-valdkonna ametikohal;
  vt. PÜG MikroTik Academy
 6. Erialane inglise keel (e-kurus);
 7. Riigikaitse (teooria ja prakltiline välilaager, mida viib läbi Kaitseliidu Riigikaitserügement). 

Infotehnoloogia-alaseid teadmisi ja oskusi on võimalik arendada lisaks valikkursuste raames:

 1. Tehniline joonestamine ja 3-D modelleerimine, sh SolidEdge programm
 2. Arvuti riistvara ja lisaseadmed, Mehhatroonika (robootika, UAV droonid ja lennukid, virtuaalreaalsus), 
 3. Arvutigraafika.

Õppesuua õppekavasse kuulub ka majandus-ettevõtlusõppe, karjääriõpetuse, projektiõppe ja suhtlemispsühholoogia lõimitud õppena KESA moodul, sh praktiline rollimäng “Sisenemine tööturule“ ja tootearenduse praktikum. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks vajaliku  uurimis- või praktilise tööna on võimalus teha ka õpilasfirma või koostada DigiTaru projekt.
Vt Digilahenduse arendusprojekt

Õppetöö osaks on praktilise õppe päevad NATO küberkaitsekoostöö keskuses, Riigi Infosüsteemide Ametis, TalTech`is, sh 24h häkaton jm  Õppesuuna kuruste kohta leiab lisainfot SIIT.
 

Õppesuunas on järgmised kursused:

 1. Küberkaitse ja digiteenused; 
 2. Programmeerimine ja tarkvaraarendus: 
 3. Tarkvara analüüs ja testimine; 
 4. Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine;
  vt. Gümnaasiumi informaatika ainekava
 5. Turvalise võrgunduse kursus, mille lõpus sooritatakse MikroTik eksam, et omandada  rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat (MTCNA), mis loob head eeldused küberkaitse või infotehnoloogia eriala õppimise jätkamiseks kõrgkoolis ning annab võimaluse valida Kaitseväes endale meelepärane väeosa, st läbida ajateenistus Staabi- ja Sidepataljonis/Küberväejuhatuses või  mõnel side- ja IT-valdkonna ametikohal;
  vt. PÜG MikroTik Academy
 6. Erialane inglise keel (e-kurus);
 7. Riigikaitse (teooria ja prakltiline välilaager, mida viib läbi Kaitseliidu Riigikaitserügement). 

Infotehnoloogia-alaseid teadmisi ja oskusi on võimalik arendada lisaks valikkursuste raames:

 1. Tehniline joonestamine ja 3-D modelleerimine, sh SolidEdge programm
 2. Arvuti riistvara ja lisaseadmed, Mehhatroonika (robootika, UAV droonid ja lennukid, virtuaalreaalsus), 
 3. Arvutigraafika.

Õppesuua õppekavasse kuulub ka majandus-ettevõtlusõppe, karjääriõpetuse, projektiõppe ja suhtlemispsühholoogia lõimitud õppena KESA moodul, sh praktiline rollimäng “Sisenemine tööturule“ ja tootearenduse praktikum. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks vajaliku  uurimis- või praktilise tööna on võimalus teha ka õpilasfirma või koostada DigiTaru projekt.
Vt Digilahenduse arendusprojekt

Õppetöö osaks on praktilise õppe päevad NATO küberkaitsekoostöö keskuses, Riigi Infosüsteemide Ametis, TalTech`is, sh 24h häkaton jm  Õppesuuna kuruste kohta leiab lisainfot SIIT.