Infotehnoloogia (IT)- ja küberkaitse õppesuund


Riigikaitse (teooria ja prakltiline välilaager, mida viib läbi Kaitseliidu Riigikaitserügement) on õppesuuna baasiks. 

Õppesuunas on 4 põhikursust:

 1. Küberkaitse ja digiteenused
 2. Turvalise võrgunduse alused, mille lõpus sooritatakse MikroTik eksam, et omandada  rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat (MTCNA), mis loob head eeldused küberkaitse või infotehnoloogia eriala õppimise jätkamiseks kõrgkoolis ning annab võimaluse valida Kaitseväes endale meelepärane väeosa, st läbida ajateenistus Staabi- ja Sidepataljonis/Küberväejuhatuses või  mõnel side- ja IT-valdkonna ametikohal. vt. PÜG MikroTik Academy
 3. Mehhatroonika:
  1. Robootika;
  2. Arvutite riistvara ja lisaseadmed;
  3. UAV (droonid ja lennukid).
 4. Tarkvaraarendus:
  1. Pogrammeerimine ja tarkvaraarendus;
  2. Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine;
  3. Tarkvara analüüs ja testimine;
  4. Digilahenduse arendusprojekt;

Infotehnoloogia-alaseid teadmisi ja oskusi on võimalik arendada lisaks valikkursuste raames:

 1. Tehniline joonestamine ja 3-D modelleerimine, 
 2. Arvutigraafika.
 3. Kontrotitöötarkvara
 4. Erialane inglise keel (e-kursus)

Õppesuua õppekavasse kuulub ka majandus-ettevõtlusõppe, karjääriõpetuse, projektiõppe ja suhtlemispsühholoogia lõimitud õppena KESA moodul, sh praktiline rollimäng “Sisenemine tööturule“ ja tootearenduse praktikum. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks vajaliku  uurimis- või praktilise tööna on võimalus teha ka õpilasfirma.

Õppetöö osaks on praktilise õppe päevad NATO küberkaitsekoostöö keskuses, Riigi Infosüsteemide Ametis, TalTech`is, sh 24h häkaton jm  Õppesuuna kuruste kohta leiab lisainfot SIIT.
 

Riigikaitse (teooria ja prakltiline välilaager, mida viib läbi Kaitseliidu Riigikaitserügement) on õppesuuna baasiks. 

Õppesuunas on 4 põhikursust:

 1. Küberkaitse ja digiteenused
 2. Turvalise võrgunduse alused, mille lõpus sooritatakse MikroTik eksam, et omandada  rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat (MTCNA), mis loob head eeldused küberkaitse või infotehnoloogia eriala õppimise jätkamiseks kõrgkoolis ning annab võimaluse valida Kaitseväes endale meelepärane väeosa, st läbida ajateenistus Staabi- ja Sidepataljonis/Küberväejuhatuses või  mõnel side- ja IT-valdkonna ametikohal. vt. PÜG MikroTik Academy
 3. Mehhatroonika:
  1. Robootika;
  2. Arvutite riistvara ja lisaseadmed;
  3. UAV (droonid ja lennukid).
 4. Tarkvaraarendus:
  1. Pogrammeerimine ja tarkvaraarendus;
  2. Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine;
  3. Tarkvara analüüs ja testimine;
  4. Digilahenduse arendusprojekt;

Infotehnoloogia-alaseid teadmisi ja oskusi on võimalik arendada lisaks valikkursuste raames:

 1. Tehniline joonestamine ja 3-D modelleerimine, 
 2. Arvutigraafika.
 3. Kontrotitöötarkvara
 4. Erialane inglise keel (e-kursus)

Õppesuua õppekavasse kuulub ka majandus-ettevõtlusõppe, karjääriõpetuse, projektiõppe ja suhtlemispsühholoogia lõimitud õppena KESA moodul, sh praktiline rollimäng “Sisenemine tööturule“ ja tootearenduse praktikum. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks vajaliku  uurimis- või praktilise tööna on võimalus teha ka õpilasfirma.

Õppetöö osaks on praktilise õppe päevad NATO küberkaitsekoostöö keskuses, Riigi Infosüsteemide Ametis, TalTech`is, sh 24h häkaton jm  Õppesuuna kuruste kohta leiab lisainfot SIIT.