Majandus- ja ettevõtluse õppesuund


Õppesuunas on järgmised kursused: 

  1. Ettevõtlus ja äriplaan;
  2. Kodumajandus ja ärietikett;
  3. Inimene ja õigus; 
  4. Kontoritarkvara; 
  5. Erialane inglise keel (e-kursus);

Õppesuua õppekavasse kuulub ka majandus-ettevõtlusõppe, karjääriõpetuse, projektiõppe ja suhtlemispsühholoogia lõimitud õppena KESA moodul, sh praktiline rollimäng “Sisenemine tööturule“ ja tootearenduse praktikum.

Lõputööna koostatud ja Tartu KHK komisjoni ees  kaitstud äriplaani arvestatakse 12. klassi kohustusliku koolieksamina. Lõpetajad saavad ärijuhi eelkutseõppe tunnistuse, mis annab head eeldused õpingute jätkamiseks majanduserialadel.

Majandus-ettevõtlussuunas tehakse koostööd Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega, Töötukassaga, kohalike ettevõtete ja kõrgkoolidega. Õppesuuna kohta leiab lisainfot SIIT.
 

Õppesuunas on järgmised kursused: 

  1. Ettevõtlus ja äriplaan;
  2. Kodumajandus ja ärietikett;
  3. Inimene ja õigus; 
  4. Kontoritarkvara; 
  5. Erialane inglise keel (e-kursus);

Õppesuua õppekavasse kuulub ka majandus-ettevõtlusõppe, karjääriõpetuse, projektiõppe ja suhtlemispsühholoogia lõimitud õppena KESA moodul, sh praktiline rollimäng “Sisenemine tööturule“ ja tootearenduse praktikum.

Lõputööna koostatud ja Tartu KHK komisjoni ees  kaitstud äriplaani arvestatakse 12. klassi kohustusliku koolieksamina. Lõpetajad saavad ärijuhi eelkutseõppe tunnistuse, mis annab head eeldused õpingute jätkamiseks majanduserialadel.

Majandus-ettevõtlussuunas tehakse koostööd Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega, Töötukassaga, kohalike ettevõtete ja kõrgkoolidega. Õppesuuna kohta leiab lisainfot SIIT.