Muusikanädala korraldamine


Rahastaja: Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupp - 505.00€; projektis ka õpilaste ja kooli omaosalus.

Projekti toimumise aeg: 29. jaanuar - 2. veebruar 2018

Sihtgrupp: Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, Põltsamaa valla koolide õpilased ja õpetajad, Põltsamaa lasteaedade lapsed ja õpetajad.

Muusikanädala eesmärk on pakkuda õpilastele heal tasemel kontserte ja erinevaid muusikalisi tegevusi, mis ärataks neis huvi muusika vastu. Laiemaks eesmärgiks on sotsiaalsete oskuste arendamine, haritud ja teadlikuma kontserdipubliku kasvatamine. Muusikanädalal toimuvad terve nädala vältel erinevad tegevused, mis mitmekesistavad koolielu, toetavad õppe- ja kasvatustöös seatud eesmärke ja annavad õpilastele uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi ning rikastavad laste igapäevast õppetööd hea muusikaga. Tutvutakse erinevate instrumentide, ajastute ning muusikastiilidega professionaalsete muusikute esituses. Isetegemisrõõmu saavad õpilased kogeda töötubades, kus õpitakse ja mängitakse koos erinevaid rütme rütmipillidel, õpitakse looma arvutimuusikat, tutvutakse muusikateraapia põhitõdedega, joonistatakse muusika järgi jne. Muusikanädala on õpilaste seas oodatud kultuurisündmus ning sellest on saanud traditsiooniline üritus Põltsamaa ÜG enam kui kuuesajale õpilasele.

Muusikanädala peakorraldaja muusikaõpetaja Meeli Nõmme, teised abilised: huvijuhid Sirje Ange ja Mariin Sirk, projektijuht Kertu Liebert.

Rahastaja: Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupp - 505.00€; projektis ka õpilaste ja kooli omaosalus.

Projekti toimumise aeg: 29. jaanuar - 2. veebruar 2018

Sihtgrupp: Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, Põltsamaa valla koolide õpilased ja õpetajad, Põltsamaa lasteaedade lapsed ja õpetajad.

Muusikanädala eesmärk on pakkuda õpilastele heal tasemel kontserte ja erinevaid muusikalisi tegevusi, mis ärataks neis huvi muusika vastu. Laiemaks eesmärgiks on sotsiaalsete oskuste arendamine, haritud ja teadlikuma kontserdipubliku kasvatamine. Muusikanädalal toimuvad terve nädala vältel erinevad tegevused, mis mitmekesistavad koolielu, toetavad õppe- ja kasvatustöös seatud eesmärke ja annavad õpilastele uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi ning rikastavad laste igapäevast õppetööd hea muusikaga. Tutvutakse erinevate instrumentide, ajastute ning muusikastiilidega professionaalsete muusikute esituses. Isetegemisrõõmu saavad õpilased kogeda töötubades, kus õpitakse ja mängitakse koos erinevaid rütme rütmipillidel, õpitakse looma arvutimuusikat, tutvutakse muusikateraapia põhitõdedega, joonistatakse muusika järgi jne. Muusikanädala on õpilaste seas oodatud kultuurisündmus ning sellest on saanud traditsiooniline üritus Põltsamaa ÜG enam kui kuuesajale õpilasele.

Muusikanädala peakorraldaja muusikaõpetaja Meeli Nõmme, teised abilised: huvijuhid Sirje Ange ja Mariin Sirk, projektijuht Kertu Liebert.