Õpetajate tunnustused


2020/2021 õppeaasta

Konkurss “Eestimaa õpib ja tänab
Aili Lomp – PÜGi, Põltsamaa valla ja Jõgevamaa  Aasta klassiõpetaja 2020
Marika Viks – PÜGi, Põltsamaa valla ja Jõgevamaa Aasta klassijuhataja 2020
Tarvo Talvistu - PÜGi, Põltsamaa valla ja Jõgevamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2020
Aire Narits – PÜGi Aasta põhikooliõpetaja 2020
Helena Nõmmik – PÜGi ja Põltsamaa valla Aasta huviharidusõpetaja 2020

2019/2020. õppeaasta

Konkurss “Eestimaa õpib ja tänab
Anneli Ruul
– PÜGi Aasta klassiõpetaja 2019
Ülle Lodi – PÜGi Aasta põhikooliõpetaja 2019
Sirje Ääremaa – Põltsamaa valla Aasta gümnaasiumiõpetaja 2019
Marika Nugis - Põltsamaa valla Aasta gümnaasiumiõpetaja 2019
Maia Tõntsu – PÜGi Aasta klassijuhataja 2019
Anne Paršin – PÜGi  ja Põltsamaa valla Aasta tugispetsialist 2019
Riina Valdmets – PÜGi, Jõgevamaa Aasta õppeasutuse juht 2019 ja Eesti Vabariigi Aasta õppeasutusejuht 2019 finalist
Tuuli ja Hannes Jukk – PÜGi Aasta hariduse sõber 2019
 

Konkurss "PÜG Tunnustab"

AASTA TEGU 2019 - Rahvusvaheline emakeelevõistlus „Ood eesti keelele“  korraldamine. Sirje Ääremaa ja Marika Nugis

AASTA PROJEKT 2019 - Ühisprojekt „Mis see kevad on?“ - Meeli Nõmme, Hille Martin, Valli Kulu, Kaja Raimets
NOMINENDID
Projekt „Igaühes meist on peidus kunstnik“ - Ethel Hakkaja, Aili Lomp, Riina Valdmets

AASTA SAAVUTUS 2019 - Ettevõtlik kool - HÕBETASE  - eestvedaja Tiia Mikson, meeskonnaliikmed Riina Valdmets, Aimar Arula, Maris Orav, Kertu Liebert, Sirje Ange
NOMINENDID:
Ettevõtliku kooli eestvedamine - Tiia Mikson
Klassiõpetajate koostöötund - algklasside ainesektsioon

AASTA KOOLI MAINE KUJUNDAJA 2019 - Riho Pätsi stipendium, mudilaskoor  10 parima hulgas, õpilase jõudmine Eesti TV konkursi „Tähtede lava“ finaali - Meeli Nõmme
NOMINENDID:
Õpetajate võrkpallivõistkonna aktiivne tegutsemine ja võistlustel osalemine - Janel Palm , Maikel Mikson, Aimar Arula, Agne Kosk, Maris Orav, Anu Pajo, Maive Noodla, Sandra Alusalu, Maarika Maurer

AASTA TEGIJA 2019 - VEPA mentor, noore õpetaja juhendaja - Anneli Ruul
NOMINENDID:
Karjääripäeva eestvedaja ja meeskonnajuht - Maive Noodla
Abivalmis sotsiaalpedagoog - Linda Lääts

AASTA ETTEVÕTMINE 2019 - Eesti koolinoorte kiirmale meistrivõistlused Põltsamaal Maire Haava, Andre Uibos, Riina Valdmets
NOMINENDID:
Male-elu edendamine - Maire Haava ja Riina Valdmets
Lille tn koolimaja trepikodade remont - Hannes Sarap
Koolispordi võistluste eestvedajad - Sandra Alusalu ja Tiia Jürisoo

AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2019 - Põltsamaa Kunstikool – Ethel Hakkaja. Sihtasutus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfondi nõukogu esimees – Heldur Meerits
NOMINENDID:
Vilistlaste korvpallivõistluse korraldaja - PÜGi vilistlane Marko Uusküla
Aktiivne abimees koolinoorte spordielu ja vabaaja sisustamisel - Uno Valdmets
Alati heatujuline ja tubli Eltori bussijuht – Jaanus Kondas

ÜLLATUSKATEGOORIA - AASTA TUBLI TEGUTSEJA 2019
AASTA TUBLI TEGUTSEJA 2019:
Osalemine õpilastega võimlemispeol Tartus - Heli Lehiste ja Kaja Raimets
Aasta juhendaja ja HEV õpilaste toetaja - Pille Martsik
Aktiivne osaleja kõikides õpetajate ettevõtmistes, andekate õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks - Edda Kiis
eTwinningu juhendaja - Marika Viks
Noore õpetaja toetamine ja märkamine - Aire Narits
Aasta kokk - Elle Berg
Aasta uustulnuk - Linda Lääts
Aasta hea aitaja - Rainer Tõnnis
NOMINENDID:
Kaja Raimets (Ettevõtlik õpetaja)
Eva-Brit Bergmann (Aasta õppija)
Aire Narits, Agne Kosk, Maive Noodla, Maarja Kask, Erika Sari, Margit Uus, Pille Martsik, Kaja Raimets, Valli Kulu, Ülle Lodi, Eva-Brit Bergmann (Aasta Koostöögrupp – hindamise töögrupp)
 

 

2018/2019. õppeaasta

Konkurss “Eestimaa õpib ja tänab”

Kadi-Ly Jaansalu – PÜG-i, Jõgevamaa ja Eesti Vabariigi Aasta klassijuhataja 2018
Maire Keis – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta klassiõpetaja 2018, EV Aasta klassiõpetaja finalist
Eva-Brit Bergmann – PÜG-i  ja Jõgevamaa  Aasta põhikooliõpetaja 2018,  EV Aasta põhikooliõpetaja finalist
Karmen Maikalu – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta tugispetsialist 2018, EV Aasta tugispetsialist finalist
Erika Sari – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2018, EV Aasta gümnaasiumiõpetaja finalist

 

Konkurss "PÜG Tunnustab"

Aasta projekt/üritus  2018 - Vilistlaste kokkutulek. Sirje Ange, Mariin Sirk, Kertu Liebert, Hannes Sarap. Suurejoonelise ja meeldejääva päeva ettevalmistamine, läbiviimine.

Aasta algatus 2018 -  Tuleviku Tammik. Maire Keis. 15 laste omakülvatud tõrust kasvatatud tamme on istutatud Põltsamaa linna ja tähistatud tekstiplaadiga. Kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi  maine hoidja  2018 - Euroopa kuriteoennetuse/küberturvalisuse konkursi peaauhind. Janel Palm. Rahvusvaheline tuntus, konkursi võit 18 Euroopa riigi seas. PÜG küberkaitse õppekava alusel koostati riiklik küberkaitse valikaine kava; PÜGi kogemuse tutvustamine vabariigi ühiskonnaõpetuse õpetajatele ja esinemine ettekandega   Belgian Ministry of Interior a conference in Brussels on "security, technology and disruption". 

Aasta kooli ajaloo jäädvustaja 2018 - Kogumik „Ajalugu meenutustes“. Heli Aiaots. Esimese mahuka ajalooraamatu avaldamine PÜGst ja kogu Põltsamaa hariduselust. Oskuslik põiming arhiivimaterjalidest ning inimeste mälestustest.

Aasta ettevõtlik õpetaja 2018 - Kooli karjääripäevade korraldaja, KOM-mudeli kasutaja, testija ja propageerija, hooliva klassi programmis osaleja. Maive Noodla. Kolleegide oskuslik kaasamine, koolielu elavdamine  karjääriteemade kaudu, õpilaste motiveerimine ning mõtlema innustamine. PÜG KESA tutvustamine SA Innove karjäärikonverentsil maakonna  karjäärikoordinaatorite päeval.

Aasta õpilaste toetaja 2018 - Õpiraskustega õpilaste järjepidev juhendamine ja toetamine. Ene Kase. Õpilaste individuaalsustest  lähenev õpetaja, kes on alati ja igal vabal minutil valmis vastu võtma iga õpilase, kes on sattunud erinevatel põhjustel matemaatikaga raskustesse. 

Aasta HEV õpilaste toetaja 2018 - Töö erivajadustega õpilaste ja nende vanematega. Anu Pajo. Pidev suhtlemine ja töö õpilaste, vanemate, klassijuhatajate, kohaliku omavalitsuse ja Jõgevamaa Rajaleidja keskusega.

Aasta HEV õpilaste toetaja 2018 - Töö erivajadustega õpilastega. Anne Paršin. HEV õpilaste õpetamine ja õpetajate juhendamine nendega töötamisel. Õpilaste ja õpetajate toetamine nii koolis kui väljaspool seda toimuvatel suurüritustel. 

Aasta õpilaste juhendaja 2018 - Mitmekülgne juhendaja, õpilaste kaasaja. Siiri Kõrv. Koolimaja kaunistamine, riiklikel konkurssidel tulemuslikult osalenud õpilaste juhendamine, õppekäikude korraldamine, 3D printeri metoodika väljatöötamine, maakonna kunstiolümpiaadi korraldamine.

Aasta spordiedendajad 2018 - Kooli spordielu aktiviseerijad, eeskujud ja innustajad, PÜG esindajad. Sandra Alusalu, Maikel Mikson. PÜG esindamine riiklikel spordiüritustel, õpilaste innustamine ja motiveerimine – tuletõrjespordi-, teatejooksu-, tänavakorpalli võistlused, Türi-Paide ja Viljandi järve jooksud,  aktiivne kaasalöömine kõikidel muudel koolielu värvikamaks muutmise ettevõtmistel.  kaasamõtlejad, ettepanekute ja lahenduste pakkujad probleemide korral.

Põltsamaa Ühsigümnaasiumi  muusikatraditsioonide hoidja 2018 - Muusikasuuna töö koordineerimine, heli- ja valgustehniku töö, vilistlaspeo läbiviimise toetamine, muusikatraditsioonide hoidmine, erinevate muusikaelamuste pakkumine/leidmine. Reigo Tõnisson.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi emakeele hoidja 2018 - Alati valmis keeleliselt korrigeerima, nõu andma ja juhendama. Uudse lähenemisviisi rakendamine keeletundides – kultuuri- ja väärtuspädevuste süvendatud käsitlus, mis väärtustab eestlaseks olemist, aitab mõista kultuurilisi erinevusi ühiskonnas ja näha ühisosa. Pikaajalise kõnevõistluse ellutoojad ja eestvedajad. Marika Nugis, Sirje Ääremaa.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi sporditraditsioonide hoidja 2018 - Järjekindel ja tulemuslik  tegutsemine  - võistlused Tähelepanu, start! ja  rahvastepall  koolis ja ka maakonnas. Tiia Jürisoo.

Aasta entusiast  2018 -  Kohvimasina mehhaanik ja varustaja, õpetajate väikese heaolu eest vastutaja, rõõmus tegutseja õpetajate toas ja kogu koolimajas, aktiivne liige volikogus, õpilaste uurimistööde värvikas juhendaja, kunstnikuhing Lossihoovis. Erika Sari.

Aasta tubli tegutseja 2018 - Ettevõtlusõppe arendaja ja õpilaste motiveerija, ikka ja alati nõus täitma igat tühimikku, kooli esindaja võrkpallis ja suvemängudel, esineja ja kaasalööja. Maris Orav

Aasta tubli tegutseja 2018 - Kooliraamatukogu huvitavaks tegija, õpilastele vaikse nurga pakkuja, õpetajatele materjali otsija, kooli fotoraamatu koostaja ja ajalooarhiivi hoidja. Meeli Nurka.

Aasta tubli tegutseja 2018 - Sõnalise hindamise süsteemi arendaja, HEV  õpilaste toetaja, ainesektsiooni juht, alati uuega kaasa tulija. Aili Lomp.

Aasta märkaja 2018 - Kõikide rõõmsate, hädasolevate, kurbade, heatujuliste, segadusesolevate ja tunnustust vajavate õpilaste märkaja. Võimaluste märkaja – et PÜG oleks tervikuna nähtaval, uuenduslik, pildil ja olemas nii linnas, riigis kui väljaspool. Uuenduslikuga kaasamineja, kaasamõtleja; arutleja, kes näeb oma kabinetist ja majast kaugemale ning selgitab seda ka kõrvalseisjatele. Tiia Mikson.
 

 

2017/2018. õppeaasta

Aasta Algatus 2017 - Toimiv õpetajate koostöögruppEva-Brit Bergmann (motivaator ja koordinaator), Margit Uus, Anne Johanson, Hille Martin, Antonina Muhhina,  Maarja Kask, Aire Narits, Kaja Raimets, Valli Kulu, Maire Keis. Nominent: Mariin Sirk

Aasta Tegija 2017 – Maris Orav
Nominendid: Kertu Liebert, Eva-Brit Bergmann


Aasta Tegu 2017 – Heli Lehiste
Nominendid: Maikel Mikson, Sandra Alusalu („Reipalt koolipinki“ programm), Kaja Raimets (õpilaste töökasvatus kooliümbruse korrastamisel)

Aasta Projekt 2017 – Pille Martsik, Maire Keis, Marika Viks (TÜ Ajaloomuuseumi „Hullu teadlase“ võistlus)
Nominent: Kadi-Ly Jaansalu 

Aasta Juhendaja 2017 -    Pille Martsik (uurimustööd)

HEV Õpilaste Toetaja 2017 – Laivi Bergmann

Aasta Digipädevuste Arendaja 2017 – Kadi-Ly Jaansalu
Nominent: Maarja Kask

Aasta Koorilaulutraditsioonide Hoidja 2017 – Meeli Nõmme

Aasta Õpilaste Toetaja 2017 – Agne Kosk
Nominent: Eva-Brit Bergmann (õpilaste mentor)
 

2016/2017. õppeaasta 

Jõgevamaa aasta gümnaasiumiõpetaja – Maris Orav.
Jõgevamaa aasta põhikooli aineõpetaja – Margit Uus.
Jõgevamaa aasta haridussõber – Anti Orav. 

 

Konkurss „PÜG tunnustab“ 

AASTA TEGU 2016
Anneli Ruul, Sirje Suvi, Pille Martsik, Lilio Võsu, Marika Viks, Riina Valdmets – üleminek õpitulemusi kirjeldavale hindamisele.
Meeli Nõmme – poistekoori esinemine Estonias. Nominent.

AASTA TEGIJA 2016 
Ats Teppan – I Vex võistlusel Robotexil I koha saavutanud õpilaste juhendamine; koolitused 10 vabariigi koolis; osalemine rahvusvahelisel koolitusel Soomes; robootikaklassi sisustamine, sh 4 VeX Roboti komplekti ja võistlusväljaku toomine kooli; MicroTik eksami sooritamine väga heal tasemel.
Meeli Nurka – huvitavad ja uudsed ideed, populariseerib lugemist. Nominent.
Erika Sari – kõigi uurimistööde retsentseerimine. Nominent.
Kaja Linde – õpetab oma ainet kõigile arusaadavalt, vastutulelik, arvestab õpilaste suutlikkusega, mõistab huumorit ja teeb ise ka nalja. Nominent.
Eva-Brit Bergmann – 4H pikaajaline juhendaja, kuldteenetemärk pikaajalise töö eest. Nominent.
Siiri Kõrv – korraldab kooli kaunistamist, osaleb matemaatikanädala tegemistes. Nominent.
Kaja Raimets – väikeklassi juhataja, tulemuslik töö konfliktide lahendamisel. Nominent. 

AASTA KOOLI MAINE KUJUNDAJA 2016 
Meeli Nõmme – esinemine Estonia kontserdisaalis emadepäeva kontserdil.

AASTA ALGATUS 2016
Gaia klassi ettevalmistustöö ja avamine – Mari-Liis Kolk, Nele Gellert. 
I klassis üldõpetuse rakendamine – Pille Martsik, Lilio Võsu, Marika Viks. Nominent.
Uued ideed raamatukogus – Meeli Nurka. Nominent.
Õpilastööde näitus linna vaateakendel – Siiri Kõrv, Eve Oro, Urmas Kuusik. Nominent.
Malelaagri korraldamine – Maire Haava. Nominent.

AASTA PROJEKT 2016 
Muusikal „Väike nõid“ 4. klassis – Kaja Raimets, Valli Kulu, Meeli Nõmme.
Marika Viks, Külli Kalvist – 2. kl lõiminguprojekt „Loomad meie ümber“.
Edda Kiis, Maia Tõntsu, Ene Kase – matemaatika, kunsti-, käsitöö, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, kirjanduse, arvutigraafika ja 3D-modeleerimise lõimitud projekt „Kuup“ – kaasatud kõik 6.-12. klassi õpilased. Nominent.
Lille koolimaja trepikodade kaunistamine – Linda Maisväli, Annika Kallasmaa ja 11.b klassi õpilased. Nominent.
Muusikatraditsioonide hoidmine – Hille Martin. Nominent.
Maletundide läbiviimine, malelaagri korraldamine – Maire Haava. Nominent.

AASTA DIGIPÄDEVUSE ARENDAJA 2016 
Eve Oro – õpilaste juhendamine HITSA konkurssidel osalemiseks; 2015 – kaks III kohta; 2016 I ja III koht. 
Külli Kalvist, Marika Viks – koolisisene lõiminguprojekt „Loomad meie ümber“. Nominendid.
Maarja Kask – õpetajate digipädevuse arendamine. Nominent.

AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2016 
Jõgevamaa keskraamatukogu – mereteemalised üritused algklassidele, ettelugemised, Nukitsamehe konkurss, jms. 
Andrus Padar, Kristjan Kaskmann – küberkaitse õppesuuna kursuse ainekava jätkuv koostamine; õppevahendite vajaduse seire ja vajaduste analüüs; kooli maine kujundamine HTMi kooli tutvustavas videos; loengud õpilastele.

AASTA SPONSOR 2016 
Märt Maurer – klassikomplekt laudu-toole ning kapid; transpordi toetus, karjääripäeva õppekäigu korraldamine.

ÜLLATUSNOMINATSIOONID 2016
Aasta õpilaste juhendaja 2016 –  H. Hanniste juhendamine õpilaste teadustööde konkursil osalemiseks – Urmas Kuusik.
Traditsioonide hoidjad 2016 – Hille Martin ja Sirje Ange.
Aasta nähtamatu tegija 2016 – positiivse suhtumisega, lahendab situatsioone märkamatult, tekitab kõikides õpilastes tunde, et nad on vajalikud ja märgatud – Ülle Lodi.
HEV õpilaste toetaja 2016 – arendab väikeklassi tööd, õpetab korraga erinevate õppekavadega õpilasi, töötab välja materjale, kiire reageerimine ootamatutes situatsioonides, valmisoleks õppida ja ennast arendada – Astra Tints.
Aasta sädeinimene 2016 – külaliste perfektne ja meeldejääv võõrustaja; reguleerib kooli kui toimiva organismi vereringet; lööb kaasa erinevates projektides – Janne Maisväli.
Aasta peakokk 2016 – Maris Raba.

 

2015/2016. õppeaasta 

Konkurss „PÜG tunnustab“

AASTA TEGU 2015
Küberkaitse õppesuuna käivitamine – Tiia Mikson
Õppemoodul „KESA“ loomine – Maive Noodla ja Maris Orav, nominent.
Õpilaste edukas juhendamine füüsikaolümpiaadidel, Martin Joonas Pariisi juhendamine (õpilasele Tartu Ülikooli stipendium San Franciscosse) – Tarvo Talvistu, nominent.
Õpilastele hea, mitmekesise ja tervisliku toidu tagamine – Maris Raba, nominent.

AASTA TEGIJA / KOOLI MAINE KUJUNDAJA  2015
Karmo Toome – töö muusikaklassi õpilastega ja lauluvõistlustel kooli esindamine.
Marika Pelisaar – hoolimine Veski koolimajast, ei kurda mitte kunagi, nominent.
Tiia Mikson – reaal-küberkaitse õppesuuna arendamine, kooli jätkusuutlikkuse eest seisja, nominent.

AASTA SÜNDMUS 2015
Vabariikliku ürituse „Keeletegu 2015“ ettevalmistamine ja läbiviimine (13. märts 2015) – Sirje Ääremaa, Marika Nugis, Tiia Mikson, Ülle Lodi, Sirje Ange, Hille Martin, Meeli Nõmme, Eve Oro, Siiri Kõrv, Astra Tints, Janel Palm.
Heategevuskontsert-kohviku korraldamine – Sirje Ange, nominent.
 
AASTA DIGIÕPPIJA / DIGIPÄDEVUSE ARENDAJA 2015
Siiri Kõrv – 3D-modelleerimise ja  arvutigraafika õppe arendamine.
Maarja Kask – kooli blogi loomine, sisekoolitused õpetajatele, nominent.
Maia Tõntsu – uute digivahendite kasutamine, uudse sammastahvli süsteemi kasutamine ja tutvustamine külalistele, nominent.
Anne Paršin – digitaalse arengumapi koostamine, tahvelarvutite kasutusele võtmine HEV lastele jms, nominent.

AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2015
Kaitseliidu Jõgeva malev ja Mati Kuusvere – küberkaitse suund, riigikaitse õpetaja, drooniring, laskmisring.
Eesti NATO Ühing ja Krista Mulenok –küberkaitse suuna toetaja, nominent.
Riigi Infosüsteemi Amet ja Priit Roosimägi – küberkaitse ainekava kaasautor, nominent.

AASTA SPONSOR/TOETAJA 2015
Marika Tuus-Laul – sülearvutid tehnoloogiaklassi.
Pajusi Vallavalitsus – IKT vahendite soetamise toetus, nominent.

AASTA ALGATUS 2015
Robootika õpetamise alustamine I kooliastmes – Ats Teppan, Anneli Ruul, Sirje Suvi.
Küberkaitse õppesuuna avamine – Tiia Mikson, nominent.
Üldõpetusliku õppeviisi rakendamine I klassides – Lilio Võsu, Pille Martsik, Marika Viks, nominent.

AASTA PROJEKT/ÜRITUS 2015
Erasmus+ projekt „Demokraatia ja kultuuridevahelise mõistmise arendamine läbi lastekirjanduse“ – Marika Viks, Külli Kalvist, Annika Kallasmaa.
Muusikanädala korraldamine – Meeli Nõmme, nominent.
Kooli lauluvõistluse korraldamine – Hille Martin, nominent.

 

2014/2015. õppeaasta

Konkurss “Eestimaa õpib ja tänab”

Katrin Rohtmets – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta klassiõpetaja
Eve Oro – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta põhikooli klassijuhataja nominent
Marika Nugis – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja
Maive Noodla – PÜG-i ja Põltsamaa linna, Jõgevamaa  ja Eestimaa Aasta klassijuhataja
Sirje Strandberg – PÜG-i, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta hariduse suunaja” ja Eestimaa Aasta hariduse suunaja” nominent

 

Konkurss „PÜG tunnustab“

AASTA TEGU 2014
Riina Valdmets, Helena Nõmmik, Sirje Ange – Eesti Lipu päev 130 üritused
Annika Kallasmaa – Projekt EST-LAT-RUS “EDU no borders”, nominent
Erika Sari, Heli Aiaots, Marika Nugis, Sirje Ääremaa, Siiri Kõrv – „Antiiginädal“, nominent
Aimar Arula – PÜG iseseisva õppeasutusena jätkamine, nominent

AASTA KOOLI MAINE KUJUNDAJA 2014
Tiia Mikson – koostöö TKHK, TÜ, TTÜ-ga, Digipöörde projekti algatamine, IT suuna   arendamine, sponsorite otsimine, projektid
Aimar Arula, Tiia Mikson - kooli arendamine ja  maine edendamine, nominent
Eva-Brit Bergmann - õpilaste silmaringi laiendamine 4H organisatsiooni kaudu, nominent

AASTA DIGIÕPPIJA/ DIGIPÄDEVUSE ARENDAJA 2014
Margit Uus – koolitused kolleegidele, e-kursuse loomine, digiõppija
Riina Valdmets – õppis kolmel e-õppe kursusel, programmeerimisringi töölerakendamine, koolitused õpetajatele,  elektrooniliste  küsimustike koostamine, nominent
Janel Palm, Külli Kalvist, Aire Narits, Aleksandr Kirpu, Aimar Arula, Margit Uus,  Digipöörde projekti meeskond, nominent
Lilio Võsu, Toomas Annuk – digitaalsed loodusteemalised õppefilmid, tegemiste kajastamine blogis.

AASTA ALGATUS 2014
Erika Sari, Heli Aiaots, Marika Nugis, Sirje Ääremaa, Siiri Kõrv – „Antiiginädal“
Maire Haava, Janel Palm – maleringi eestvedamine, nominent
Anti Orav – „Motikas“ (õpilaste kohtumine Mihkel Raua, Märt Treieriga), nominent
Helena Nõmmik – vähekindlustatud perede aitamine, nominent

AASTA SAAVUTUS 2014
Marika Viks – PÜG Aasta saavutus:  eTwinningu projektide Euroopa kvaliteedimärk, eTwinningu projekti HITSA III koht
Samsung Electronics Baltics SIA  ja SOS Lasteküla Eesti Ühing,  Samsungi digitaalne klass koostöö tulemusena (Martin Sarap ja Margus Oro), nominent
Eva-Brit Bergmann – õpilaste silmaringi laiendamine 4H organisatsiooni kaudu, Eesti 4H esindajana Lõuna-Koreas,  nominent

AASTA PROJEKT 2014
Annika Kallasmaa- Projekt EST-LAT-RUS “EDU no borders”.
Sirje Ange – Eesti lipu päev, nominent
Helena Nõmmik – koostöö ettevõtjaga, ruloode muretsemisele kaasaaitamine, nominent

AASTA TEGIJA 2014
1.     Janel Palm, Külli Kalvist, Aire Narits, Aleksandr Kirpu, Margit Uus, Lilio Võsu,Toomas Annuk, Aimar Arula – „Digipöörde“ projekti meeskond

2.  Heli Lehiste – Jõgevamaa 2. klasside kunstipäevad, nominent

3.   Annika Kallasmaa – projektid, nominent

4.    Sirje Ange – Lipupäev, laulupidu, ülekoolilised üritused, nominent

5.    Mare Maileht – Lille maja hea hing, usaldusisik õpilastele, nominent

AASTA SPONSOR 2014
1.     Samsung Electronics Baltics SIA  ja SOS Lasteküla Eesti Ühing (Martin Sarap ja Margus Oro) – Samsungi digitaalne klass
2.     OÜ Moreen (Märt Maurer) – Lille t koolimaja õpikeskkonna parendamine, nominent
3.     TK Team (Ants Reinumägi) – sammastahvli süsteem, nominent
4.     Heldur Meerits – digiõppevahendite sponsorlus, nominent
5.     Tiit Saar – digiõppevahendite sponsorlus, nominent

AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2014
Olev Kenk, ERR reporter – PÜGi kajastamine meedias (Eesti lipu 130 päev, koostööleping Tartu KHKga, aabitsapidu, isadepäev)
Jaan Aiaots – Põltsamaa linnapea, nominent
Markus Haamer – hoolekogu esimees, nominent

 

2013/2014. õppeaasta

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Meeli Nõmme – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta põhikooliõpetaja 2014, nominent vabariigis ja HM tunnustus
Külli Kalvist – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta klassiõpetaja 2014, HM tunnustus
Kaja Linde – PÜGi ja Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2014, HM tunnustus
Toomas Annuk – PÜGi Aasta põhikooliõpetaja 2014, nominent maakonnas
Anneli Ruul – PÜGi Aasta klassijuhataja 2014, nominent maakonnas
Edda Kiis – PÜG Aasta klassijuhataja 2014, nominent maakonnas
Sirje Ange – Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta noorsootöötaja 2014
Annika Kallasmaa – Jõgevamaa Aasta koolitaja 2014,  nominent maakonnas
Helena  Nõmmik – Jõgevamaa Aasta Hea Tegu 2014,  nominent maakonnas
Toomas Annuk – Jõgevamaa Aasta Hea Tegu 2014,  nominent maakonnas
Tiit Saar, Puit-Profiil AS – Jõgevamaa Aasta üldhariduse sõber
Margus Oro –  Jõgevamaa Hea Piirkonna Edendaja 2014

 

2013 -  kooli aastapäeval HTM AUKIRJAD, maakonna aukirjad

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Ive Pajo – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta klassijuhataja 2013, HM tunnustus

Pille Martsik – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa  Aasta klassiõpetaja 2013, HM tunnustus

Marika Viks – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta põhikooliõpetaja 2013, HM tunnustus

Ülle Lodi, Milvi Ratas, Tiia Mikson, Aire Narits, Kaja Linde,Anu Pajo (meeskond)  – Jõgevamaa Hea Tegu 2013 nominent maakonnas

 

2012/2013. õppeaasta

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Ive Pajo – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta klassijuhataja 2013, HM tunnustus

Pille Martsik – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa  Aasta klassiõpetaja 2013, HM tunnustus

Marika Viks – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta põhikooliõpetaja 2013, HM tunnustus

Ülle Lodi, Milvi Ratas, Tiia Mikson, Aire Narits, Kaja Linde, Anu Pajo (meeskond) – Jõgevamaa Hea Tegu 2013 nominent maakonnas


2011/2012. õppeaasta

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Aire Narits, bioloogiaõpetaja – Jõgevamaa Aasta koolitaja 2012 nominent

Liivi Rehema, klassiõpetaja – Jõgevamaa Aasta õppija 2012 nominent

Anne Paršin, logopeed – Jõgevamaa Aasta õppija arengu toetaja 2012 nominent vabariigis

Mariin Sirk, huvijuht – Maanteeameti lõuna regiooni Liikluskasvatuse õpetaja 2012

Eva-Brit Bergmann, inglise keele õpetaja – Jõgevamaa 4H parim juhendaja 2012

Urmas Mägi, puhkpilliorkestri dirigent – Jõgevamaa huvikoolide aasta õpetaja 2012

Reigo Tõnisson, muusikaharu juhataja – Põltsamaa linna aasta õpetaja 2012

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2012

Siiri Kõrv, kunstiõpetaja – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta õpetaja 2012, Haridus- ja teadusministeeriumi tunnustus

Sirje Suvi, klassiõpetaja – PÜGi, Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2012, nominent maakonnas

Valli Kulu, klassiõpetaja – PÜGi Aasta õpetaja 2012

           

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2011

Kaja Linde, loodusainete õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2011, nominent maakonnas

Lilio Võsu, klassiõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2011, nominent maakonnas

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2010

Heli Lehiste, klassiõpetaja – Jõgeva maakonna tunnustus

Erika Sari, ajaoo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – Jõgeva maakonna tunnustus

Karmen Maikalu, psühholoog –  Jõgevamaa Aasta koolitaja 2010

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2009

Maire Keis, klassiõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2009, nominent maakonnas

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2008

Maive Lääne, klassiõpetaja ja saksa keele õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2008, nominent maakonnas

 Sirje Strandberg – Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2008

 

Konkurss „Aasta õpetaja“  2007

Toomas Annuk, geograafiaõpetaja – maakonna tunnustus

Liivi Rehema, klassiõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2007, maakonna tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2006

Urmas Kuusik, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa ja  vabariigi Aasta õpetaja 2006

Riina Valdmets, matemaatikaõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2006,  nominent maakonnas

Külli Solvak, eesti keele ja kirjanduse õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2006, nominent   maakonnas

Antonina Muhhina, vene keele õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2006, nominent maakonnas

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2005

Eve Oro, käsitöö ja kodunduse õpetaja;  maakonna ja vabariigi tunnustus

Meeli Nõmme, muusikaõpetaja; maakonna tunnustus

Tiia Kaeramaa, muusikaõpetaja; maakonna tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2004

Külli Kalvist, klassiõpetaja – maakonna ja vabariigi tunnustus

Kaja Raimets, klassiõpetaja – maakonna tunnustus   

Katrin Rohtmets, klassiõpetaja – Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2004

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2003

Marika Nugis, emakeele ja kirjanduse õpetaja – maakonna tunnustus

Aire Narits, bioloogiaõpetaja – maakonna tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2002

Heli Aiaots, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – maakonna ja vabariigi tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2000

Enna Kolk, algklasside õpetaja – maakonna tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 1999

Sirje Ääremaa, emakeele ja kirjanduse õpetaja – maakonna ja vabariigi tunnustus

 

2020/2021 õppeaasta

Konkurss “Eestimaa õpib ja tänab
Aili Lomp – PÜGi, Põltsamaa valla ja Jõgevamaa  Aasta klassiõpetaja 2020
Marika Viks – PÜGi, Põltsamaa valla ja Jõgevamaa Aasta klassijuhataja 2020
Tarvo Talvistu - PÜGi, Põltsamaa valla ja Jõgevamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2020
Aire Narits – PÜGi Aasta põhikooliõpetaja 2020
Helena Nõmmik – PÜGi ja Põltsamaa valla Aasta huviharidusõpetaja 2020

2019/2020. õppeaasta

Konkurss “Eestimaa õpib ja tänab
Anneli Ruul
– PÜGi Aasta klassiõpetaja 2019
Ülle Lodi – PÜGi Aasta põhikooliõpetaja 2019
Sirje Ääremaa – Põltsamaa valla Aasta gümnaasiumiõpetaja 2019
Marika Nugis - Põltsamaa valla Aasta gümnaasiumiõpetaja 2019
Maia Tõntsu – PÜGi Aasta klassijuhataja 2019
Anne Paršin – PÜGi  ja Põltsamaa valla Aasta tugispetsialist 2019
Riina Valdmets – PÜGi, Jõgevamaa Aasta õppeasutuse juht 2019 ja Eesti Vabariigi Aasta õppeasutusejuht 2019 finalist
Tuuli ja Hannes Jukk – PÜGi Aasta hariduse sõber 2019
 

Konkurss "PÜG Tunnustab"

AASTA TEGU 2019 - Rahvusvaheline emakeelevõistlus „Ood eesti keelele“  korraldamine. Sirje Ääremaa ja Marika Nugis

AASTA PROJEKT 2019 - Ühisprojekt „Mis see kevad on?“ - Meeli Nõmme, Hille Martin, Valli Kulu, Kaja Raimets
NOMINENDID
Projekt „Igaühes meist on peidus kunstnik“ - Ethel Hakkaja, Aili Lomp, Riina Valdmets

AASTA SAAVUTUS 2019 - Ettevõtlik kool - HÕBETASE  - eestvedaja Tiia Mikson, meeskonnaliikmed Riina Valdmets, Aimar Arula, Maris Orav, Kertu Liebert, Sirje Ange
NOMINENDID:
Ettevõtliku kooli eestvedamine - Tiia Mikson
Klassiõpetajate koostöötund - algklasside ainesektsioon

AASTA KOOLI MAINE KUJUNDAJA 2019 - Riho Pätsi stipendium, mudilaskoor  10 parima hulgas, õpilase jõudmine Eesti TV konkursi „Tähtede lava“ finaali - Meeli Nõmme
NOMINENDID:
Õpetajate võrkpallivõistkonna aktiivne tegutsemine ja võistlustel osalemine - Janel Palm , Maikel Mikson, Aimar Arula, Agne Kosk, Maris Orav, Anu Pajo, Maive Noodla, Sandra Alusalu, Maarika Maurer

AASTA TEGIJA 2019 - VEPA mentor, noore õpetaja juhendaja - Anneli Ruul
NOMINENDID:
Karjääripäeva eestvedaja ja meeskonnajuht - Maive Noodla
Abivalmis sotsiaalpedagoog - Linda Lääts

AASTA ETTEVÕTMINE 2019 - Eesti koolinoorte kiirmale meistrivõistlused Põltsamaal Maire Haava, Andre Uibos, Riina Valdmets
NOMINENDID:
Male-elu edendamine - Maire Haava ja Riina Valdmets
Lille tn koolimaja trepikodade remont - Hannes Sarap
Koolispordi võistluste eestvedajad - Sandra Alusalu ja Tiia Jürisoo

AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2019 - Põltsamaa Kunstikool – Ethel Hakkaja. Sihtasutus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfondi nõukogu esimees – Heldur Meerits
NOMINENDID:
Vilistlaste korvpallivõistluse korraldaja - PÜGi vilistlane Marko Uusküla
Aktiivne abimees koolinoorte spordielu ja vabaaja sisustamisel - Uno Valdmets
Alati heatujuline ja tubli Eltori bussijuht – Jaanus Kondas

ÜLLATUSKATEGOORIA - AASTA TUBLI TEGUTSEJA 2019
AASTA TUBLI TEGUTSEJA 2019:
Osalemine õpilastega võimlemispeol Tartus - Heli Lehiste ja Kaja Raimets
Aasta juhendaja ja HEV õpilaste toetaja - Pille Martsik
Aktiivne osaleja kõikides õpetajate ettevõtmistes, andekate õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks - Edda Kiis
eTwinningu juhendaja - Marika Viks
Noore õpetaja toetamine ja märkamine - Aire Narits
Aasta kokk - Elle Berg
Aasta uustulnuk - Linda Lääts
Aasta hea aitaja - Rainer Tõnnis
NOMINENDID:
Kaja Raimets (Ettevõtlik õpetaja)
Eva-Brit Bergmann (Aasta õppija)
Aire Narits, Agne Kosk, Maive Noodla, Maarja Kask, Erika Sari, Margit Uus, Pille Martsik, Kaja Raimets, Valli Kulu, Ülle Lodi, Eva-Brit Bergmann (Aasta Koostöögrupp – hindamise töögrupp)
 

 

2018/2019. õppeaasta

Konkurss “Eestimaa õpib ja tänab”

Kadi-Ly Jaansalu – PÜG-i, Jõgevamaa ja Eesti Vabariigi Aasta klassijuhataja 2018
Maire Keis – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta klassiõpetaja 2018, EV Aasta klassiõpetaja finalist
Eva-Brit Bergmann – PÜG-i  ja Jõgevamaa  Aasta põhikooliõpetaja 2018,  EV Aasta põhikooliõpetaja finalist
Karmen Maikalu – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta tugispetsialist 2018, EV Aasta tugispetsialist finalist
Erika Sari – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2018, EV Aasta gümnaasiumiõpetaja finalist

 

Konkurss "PÜG Tunnustab"

Aasta projekt/üritus  2018 - Vilistlaste kokkutulek. Sirje Ange, Mariin Sirk, Kertu Liebert, Hannes Sarap. Suurejoonelise ja meeldejääva päeva ettevalmistamine, läbiviimine.

Aasta algatus 2018 -  Tuleviku Tammik. Maire Keis. 15 laste omakülvatud tõrust kasvatatud tamme on istutatud Põltsamaa linna ja tähistatud tekstiplaadiga. Kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi  maine hoidja  2018 - Euroopa kuriteoennetuse/küberturvalisuse konkursi peaauhind. Janel Palm. Rahvusvaheline tuntus, konkursi võit 18 Euroopa riigi seas. PÜG küberkaitse õppekava alusel koostati riiklik küberkaitse valikaine kava; PÜGi kogemuse tutvustamine vabariigi ühiskonnaõpetuse õpetajatele ja esinemine ettekandega   Belgian Ministry of Interior a conference in Brussels on "security, technology and disruption". 

Aasta kooli ajaloo jäädvustaja 2018 - Kogumik „Ajalugu meenutustes“. Heli Aiaots. Esimese mahuka ajalooraamatu avaldamine PÜGst ja kogu Põltsamaa hariduselust. Oskuslik põiming arhiivimaterjalidest ning inimeste mälestustest.

Aasta ettevõtlik õpetaja 2018 - Kooli karjääripäevade korraldaja, KOM-mudeli kasutaja, testija ja propageerija, hooliva klassi programmis osaleja. Maive Noodla. Kolleegide oskuslik kaasamine, koolielu elavdamine  karjääriteemade kaudu, õpilaste motiveerimine ning mõtlema innustamine. PÜG KESA tutvustamine SA Innove karjäärikonverentsil maakonna  karjäärikoordinaatorite päeval.

Aasta õpilaste toetaja 2018 - Õpiraskustega õpilaste järjepidev juhendamine ja toetamine. Ene Kase. Õpilaste individuaalsustest  lähenev õpetaja, kes on alati ja igal vabal minutil valmis vastu võtma iga õpilase, kes on sattunud erinevatel põhjustel matemaatikaga raskustesse. 

Aasta HEV õpilaste toetaja 2018 - Töö erivajadustega õpilaste ja nende vanematega. Anu Pajo. Pidev suhtlemine ja töö õpilaste, vanemate, klassijuhatajate, kohaliku omavalitsuse ja Jõgevamaa Rajaleidja keskusega.

Aasta HEV õpilaste toetaja 2018 - Töö erivajadustega õpilastega. Anne Paršin. HEV õpilaste õpetamine ja õpetajate juhendamine nendega töötamisel. Õpilaste ja õpetajate toetamine nii koolis kui väljaspool seda toimuvatel suurüritustel. 

Aasta õpilaste juhendaja 2018 - Mitmekülgne juhendaja, õpilaste kaasaja. Siiri Kõrv. Koolimaja kaunistamine, riiklikel konkurssidel tulemuslikult osalenud õpilaste juhendamine, õppekäikude korraldamine, 3D printeri metoodika väljatöötamine, maakonna kunstiolümpiaadi korraldamine.

Aasta spordiedendajad 2018 - Kooli spordielu aktiviseerijad, eeskujud ja innustajad, PÜG esindajad. Sandra Alusalu, Maikel Mikson. PÜG esindamine riiklikel spordiüritustel, õpilaste innustamine ja motiveerimine – tuletõrjespordi-, teatejooksu-, tänavakorpalli võistlused, Türi-Paide ja Viljandi järve jooksud,  aktiivne kaasalöömine kõikidel muudel koolielu värvikamaks muutmise ettevõtmistel.  kaasamõtlejad, ettepanekute ja lahenduste pakkujad probleemide korral.

Põltsamaa Ühsigümnaasiumi  muusikatraditsioonide hoidja 2018 - Muusikasuuna töö koordineerimine, heli- ja valgustehniku töö, vilistlaspeo läbiviimise toetamine, muusikatraditsioonide hoidmine, erinevate muusikaelamuste pakkumine/leidmine. Reigo Tõnisson.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi emakeele hoidja 2018 - Alati valmis keeleliselt korrigeerima, nõu andma ja juhendama. Uudse lähenemisviisi rakendamine keeletundides – kultuuri- ja väärtuspädevuste süvendatud käsitlus, mis väärtustab eestlaseks olemist, aitab mõista kultuurilisi erinevusi ühiskonnas ja näha ühisosa. Pikaajalise kõnevõistluse ellutoojad ja eestvedajad. Marika Nugis, Sirje Ääremaa.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi sporditraditsioonide hoidja 2018 - Järjekindel ja tulemuslik  tegutsemine  - võistlused Tähelepanu, start! ja  rahvastepall  koolis ja ka maakonnas. Tiia Jürisoo.

Aasta entusiast  2018 -  Kohvimasina mehhaanik ja varustaja, õpetajate väikese heaolu eest vastutaja, rõõmus tegutseja õpetajate toas ja kogu koolimajas, aktiivne liige volikogus, õpilaste uurimistööde värvikas juhendaja, kunstnikuhing Lossihoovis. Erika Sari.

Aasta tubli tegutseja 2018 - Ettevõtlusõppe arendaja ja õpilaste motiveerija, ikka ja alati nõus täitma igat tühimikku, kooli esindaja võrkpallis ja suvemängudel, esineja ja kaasalööja. Maris Orav

Aasta tubli tegutseja 2018 - Kooliraamatukogu huvitavaks tegija, õpilastele vaikse nurga pakkuja, õpetajatele materjali otsija, kooli fotoraamatu koostaja ja ajalooarhiivi hoidja. Meeli Nurka.

Aasta tubli tegutseja 2018 - Sõnalise hindamise süsteemi arendaja, HEV  õpilaste toetaja, ainesektsiooni juht, alati uuega kaasa tulija. Aili Lomp.

Aasta märkaja 2018 - Kõikide rõõmsate, hädasolevate, kurbade, heatujuliste, segadusesolevate ja tunnustust vajavate õpilaste märkaja. Võimaluste märkaja – et PÜG oleks tervikuna nähtaval, uuenduslik, pildil ja olemas nii linnas, riigis kui väljaspool. Uuenduslikuga kaasamineja, kaasamõtleja; arutleja, kes näeb oma kabinetist ja majast kaugemale ning selgitab seda ka kõrvalseisjatele. Tiia Mikson.
 

 

2017/2018. õppeaasta

Aasta Algatus 2017 - Toimiv õpetajate koostöögruppEva-Brit Bergmann (motivaator ja koordinaator), Margit Uus, Anne Johanson, Hille Martin, Antonina Muhhina,  Maarja Kask, Aire Narits, Kaja Raimets, Valli Kulu, Maire Keis. Nominent: Mariin Sirk

Aasta Tegija 2017 – Maris Orav
Nominendid: Kertu Liebert, Eva-Brit Bergmann


Aasta Tegu 2017 – Heli Lehiste
Nominendid: Maikel Mikson, Sandra Alusalu („Reipalt koolipinki“ programm), Kaja Raimets (õpilaste töökasvatus kooliümbruse korrastamisel)

Aasta Projekt 2017 – Pille Martsik, Maire Keis, Marika Viks (TÜ Ajaloomuuseumi „Hullu teadlase“ võistlus)
Nominent: Kadi-Ly Jaansalu 

Aasta Juhendaja 2017 -    Pille Martsik (uurimustööd)

HEV Õpilaste Toetaja 2017 – Laivi Bergmann

Aasta Digipädevuste Arendaja 2017 – Kadi-Ly Jaansalu
Nominent: Maarja Kask

Aasta Koorilaulutraditsioonide Hoidja 2017 – Meeli Nõmme

Aasta Õpilaste Toetaja 2017 – Agne Kosk
Nominent: Eva-Brit Bergmann (õpilaste mentor)
 

2016/2017. õppeaasta 

Jõgevamaa aasta gümnaasiumiõpetaja – Maris Orav.
Jõgevamaa aasta põhikooli aineõpetaja – Margit Uus.
Jõgevamaa aasta haridussõber – Anti Orav. 

 

Konkurss „PÜG tunnustab“ 

AASTA TEGU 2016
Anneli Ruul, Sirje Suvi, Pille Martsik, Lilio Võsu, Marika Viks, Riina Valdmets – üleminek õpitulemusi kirjeldavale hindamisele.
Meeli Nõmme – poistekoori esinemine Estonias. Nominent.

AASTA TEGIJA 2016 
Ats Teppan – I Vex võistlusel Robotexil I koha saavutanud õpilaste juhendamine; koolitused 10 vabariigi koolis; osalemine rahvusvahelisel koolitusel Soomes; robootikaklassi sisustamine, sh 4 VeX Roboti komplekti ja võistlusväljaku toomine kooli; MicroTik eksami sooritamine väga heal tasemel.
Meeli Nurka – huvitavad ja uudsed ideed, populariseerib lugemist. Nominent.
Erika Sari – kõigi uurimistööde retsentseerimine. Nominent.
Kaja Linde – õpetab oma ainet kõigile arusaadavalt, vastutulelik, arvestab õpilaste suutlikkusega, mõistab huumorit ja teeb ise ka nalja. Nominent.
Eva-Brit Bergmann – 4H pikaajaline juhendaja, kuldteenetemärk pikaajalise töö eest. Nominent.
Siiri Kõrv – korraldab kooli kaunistamist, osaleb matemaatikanädala tegemistes. Nominent.
Kaja Raimets – väikeklassi juhataja, tulemuslik töö konfliktide lahendamisel. Nominent. 

AASTA KOOLI MAINE KUJUNDAJA 2016 
Meeli Nõmme – esinemine Estonia kontserdisaalis emadepäeva kontserdil.

AASTA ALGATUS 2016
Gaia klassi ettevalmistustöö ja avamine – Mari-Liis Kolk, Nele Gellert. 
I klassis üldõpetuse rakendamine – Pille Martsik, Lilio Võsu, Marika Viks. Nominent.
Uued ideed raamatukogus – Meeli Nurka. Nominent.
Õpilastööde näitus linna vaateakendel – Siiri Kõrv, Eve Oro, Urmas Kuusik. Nominent.
Malelaagri korraldamine – Maire Haava. Nominent.

AASTA PROJEKT 2016 
Muusikal „Väike nõid“ 4. klassis – Kaja Raimets, Valli Kulu, Meeli Nõmme.
Marika Viks, Külli Kalvist – 2. kl lõiminguprojekt „Loomad meie ümber“.
Edda Kiis, Maia Tõntsu, Ene Kase – matemaatika, kunsti-, käsitöö, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, kirjanduse, arvutigraafika ja 3D-modeleerimise lõimitud projekt „Kuup“ – kaasatud kõik 6.-12. klassi õpilased. Nominent.
Lille koolimaja trepikodade kaunistamine – Linda Maisväli, Annika Kallasmaa ja 11.b klassi õpilased. Nominent.
Muusikatraditsioonide hoidmine – Hille Martin. Nominent.
Maletundide läbiviimine, malelaagri korraldamine – Maire Haava. Nominent.

AASTA DIGIPÄDEVUSE ARENDAJA 2016 
Eve Oro – õpilaste juhendamine HITSA konkurssidel osalemiseks; 2015 – kaks III kohta; 2016 I ja III koht. 
Külli Kalvist, Marika Viks – koolisisene lõiminguprojekt „Loomad meie ümber“. Nominendid.
Maarja Kask – õpetajate digipädevuse arendamine. Nominent.

AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2016 
Jõgevamaa keskraamatukogu – mereteemalised üritused algklassidele, ettelugemised, Nukitsamehe konkurss, jms. 
Andrus Padar, Kristjan Kaskmann – küberkaitse õppesuuna kursuse ainekava jätkuv koostamine; õppevahendite vajaduse seire ja vajaduste analüüs; kooli maine kujundamine HTMi kooli tutvustavas videos; loengud õpilastele.

AASTA SPONSOR 2016 
Märt Maurer – klassikomplekt laudu-toole ning kapid; transpordi toetus, karjääripäeva õppekäigu korraldamine.

ÜLLATUSNOMINATSIOONID 2016
Aasta õpilaste juhendaja 2016 –  H. Hanniste juhendamine õpilaste teadustööde konkursil osalemiseks – Urmas Kuusik.
Traditsioonide hoidjad 2016 – Hille Martin ja Sirje Ange.
Aasta nähtamatu tegija 2016 – positiivse suhtumisega, lahendab situatsioone märkamatult, tekitab kõikides õpilastes tunde, et nad on vajalikud ja märgatud – Ülle Lodi.
HEV õpilaste toetaja 2016 – arendab väikeklassi tööd, õpetab korraga erinevate õppekavadega õpilasi, töötab välja materjale, kiire reageerimine ootamatutes situatsioonides, valmisoleks õppida ja ennast arendada – Astra Tints.
Aasta sädeinimene 2016 – külaliste perfektne ja meeldejääv võõrustaja; reguleerib kooli kui toimiva organismi vereringet; lööb kaasa erinevates projektides – Janne Maisväli.
Aasta peakokk 2016 – Maris Raba.

 

2015/2016. õppeaasta 

Konkurss „PÜG tunnustab“

AASTA TEGU 2015
Küberkaitse õppesuuna käivitamine – Tiia Mikson
Õppemoodul „KESA“ loomine – Maive Noodla ja Maris Orav, nominent.
Õpilaste edukas juhendamine füüsikaolümpiaadidel, Martin Joonas Pariisi juhendamine (õpilasele Tartu Ülikooli stipendium San Franciscosse) – Tarvo Talvistu, nominent.
Õpilastele hea, mitmekesise ja tervisliku toidu tagamine – Maris Raba, nominent.

AASTA TEGIJA / KOOLI MAINE KUJUNDAJA  2015
Karmo Toome – töö muusikaklassi õpilastega ja lauluvõistlustel kooli esindamine.
Marika Pelisaar – hoolimine Veski koolimajast, ei kurda mitte kunagi, nominent.
Tiia Mikson – reaal-küberkaitse õppesuuna arendamine, kooli jätkusuutlikkuse eest seisja, nominent.

AASTA SÜNDMUS 2015
Vabariikliku ürituse „Keeletegu 2015“ ettevalmistamine ja läbiviimine (13. märts 2015) – Sirje Ääremaa, Marika Nugis, Tiia Mikson, Ülle Lodi, Sirje Ange, Hille Martin, Meeli Nõmme, Eve Oro, Siiri Kõrv, Astra Tints, Janel Palm.
Heategevuskontsert-kohviku korraldamine – Sirje Ange, nominent.
 
AASTA DIGIÕPPIJA / DIGIPÄDEVUSE ARENDAJA 2015
Siiri Kõrv – 3D-modelleerimise ja  arvutigraafika õppe arendamine.
Maarja Kask – kooli blogi loomine, sisekoolitused õpetajatele, nominent.
Maia Tõntsu – uute digivahendite kasutamine, uudse sammastahvli süsteemi kasutamine ja tutvustamine külalistele, nominent.
Anne Paršin – digitaalse arengumapi koostamine, tahvelarvutite kasutusele võtmine HEV lastele jms, nominent.

AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2015
Kaitseliidu Jõgeva malev ja Mati Kuusvere – küberkaitse suund, riigikaitse õpetaja, drooniring, laskmisring.
Eesti NATO Ühing ja Krista Mulenok –küberkaitse suuna toetaja, nominent.
Riigi Infosüsteemi Amet ja Priit Roosimägi – küberkaitse ainekava kaasautor, nominent.

AASTA SPONSOR/TOETAJA 2015
Marika Tuus-Laul – sülearvutid tehnoloogiaklassi.
Pajusi Vallavalitsus – IKT vahendite soetamise toetus, nominent.

AASTA ALGATUS 2015
Robootika õpetamise alustamine I kooliastmes – Ats Teppan, Anneli Ruul, Sirje Suvi.
Küberkaitse õppesuuna avamine – Tiia Mikson, nominent.
Üldõpetusliku õppeviisi rakendamine I klassides – Lilio Võsu, Pille Martsik, Marika Viks, nominent.

AASTA PROJEKT/ÜRITUS 2015
Erasmus+ projekt „Demokraatia ja kultuuridevahelise mõistmise arendamine läbi lastekirjanduse“ – Marika Viks, Külli Kalvist, Annika Kallasmaa.
Muusikanädala korraldamine – Meeli Nõmme, nominent.
Kooli lauluvõistluse korraldamine – Hille Martin, nominent.

 

2014/2015. õppeaasta

Konkurss “Eestimaa õpib ja tänab”

Katrin Rohtmets – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta klassiõpetaja
Eve Oro – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta põhikooli klassijuhataja nominent
Marika Nugis – PÜG-i ja Jõgevamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja
Maive Noodla – PÜG-i ja Põltsamaa linna, Jõgevamaa  ja Eestimaa Aasta klassijuhataja
Sirje Strandberg – PÜG-i, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta hariduse suunaja” ja Eestimaa Aasta hariduse suunaja” nominent

 

Konkurss „PÜG tunnustab“

AASTA TEGU 2014
Riina Valdmets, Helena Nõmmik, Sirje Ange – Eesti Lipu päev 130 üritused
Annika Kallasmaa – Projekt EST-LAT-RUS “EDU no borders”, nominent
Erika Sari, Heli Aiaots, Marika Nugis, Sirje Ääremaa, Siiri Kõrv – „Antiiginädal“, nominent
Aimar Arula – PÜG iseseisva õppeasutusena jätkamine, nominent

AASTA KOOLI MAINE KUJUNDAJA 2014
Tiia Mikson – koostöö TKHK, TÜ, TTÜ-ga, Digipöörde projekti algatamine, IT suuna   arendamine, sponsorite otsimine, projektid
Aimar Arula, Tiia Mikson - kooli arendamine ja  maine edendamine, nominent
Eva-Brit Bergmann - õpilaste silmaringi laiendamine 4H organisatsiooni kaudu, nominent

AASTA DIGIÕPPIJA/ DIGIPÄDEVUSE ARENDAJA 2014
Margit Uus – koolitused kolleegidele, e-kursuse loomine, digiõppija
Riina Valdmets – õppis kolmel e-õppe kursusel, programmeerimisringi töölerakendamine, koolitused õpetajatele,  elektrooniliste  küsimustike koostamine, nominent
Janel Palm, Külli Kalvist, Aire Narits, Aleksandr Kirpu, Aimar Arula, Margit Uus,  Digipöörde projekti meeskond, nominent
Lilio Võsu, Toomas Annuk – digitaalsed loodusteemalised õppefilmid, tegemiste kajastamine blogis.

AASTA ALGATUS 2014
Erika Sari, Heli Aiaots, Marika Nugis, Sirje Ääremaa, Siiri Kõrv – „Antiiginädal“
Maire Haava, Janel Palm – maleringi eestvedamine, nominent
Anti Orav – „Motikas“ (õpilaste kohtumine Mihkel Raua, Märt Treieriga), nominent
Helena Nõmmik – vähekindlustatud perede aitamine, nominent

AASTA SAAVUTUS 2014
Marika Viks – PÜG Aasta saavutus:  eTwinningu projektide Euroopa kvaliteedimärk, eTwinningu projekti HITSA III koht
Samsung Electronics Baltics SIA  ja SOS Lasteküla Eesti Ühing,  Samsungi digitaalne klass koostöö tulemusena (Martin Sarap ja Margus Oro), nominent
Eva-Brit Bergmann – õpilaste silmaringi laiendamine 4H organisatsiooni kaudu, Eesti 4H esindajana Lõuna-Koreas,  nominent

AASTA PROJEKT 2014
Annika Kallasmaa- Projekt EST-LAT-RUS “EDU no borders”.
Sirje Ange – Eesti lipu päev, nominent
Helena Nõmmik – koostöö ettevõtjaga, ruloode muretsemisele kaasaaitamine, nominent

AASTA TEGIJA 2014
1.     Janel Palm, Külli Kalvist, Aire Narits, Aleksandr Kirpu, Margit Uus, Lilio Võsu,Toomas Annuk, Aimar Arula – „Digipöörde“ projekti meeskond

2.  Heli Lehiste – Jõgevamaa 2. klasside kunstipäevad, nominent

3.   Annika Kallasmaa – projektid, nominent

4.    Sirje Ange – Lipupäev, laulupidu, ülekoolilised üritused, nominent

5.    Mare Maileht – Lille maja hea hing, usaldusisik õpilastele, nominent

AASTA SPONSOR 2014
1.     Samsung Electronics Baltics SIA  ja SOS Lasteküla Eesti Ühing (Martin Sarap ja Margus Oro) – Samsungi digitaalne klass
2.     OÜ Moreen (Märt Maurer) – Lille t koolimaja õpikeskkonna parendamine, nominent
3.     TK Team (Ants Reinumägi) – sammastahvli süsteem, nominent
4.     Heldur Meerits – digiõppevahendite sponsorlus, nominent
5.     Tiit Saar – digiõppevahendite sponsorlus, nominent

AASTA KOOSTÖÖPARTNER 2014
Olev Kenk, ERR reporter – PÜGi kajastamine meedias (Eesti lipu 130 päev, koostööleping Tartu KHKga, aabitsapidu, isadepäev)
Jaan Aiaots – Põltsamaa linnapea, nominent
Markus Haamer – hoolekogu esimees, nominent

 

2013/2014. õppeaasta

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Meeli Nõmme – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta põhikooliõpetaja 2014, nominent vabariigis ja HM tunnustus
Külli Kalvist – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta klassiõpetaja 2014, HM tunnustus
Kaja Linde – PÜGi ja Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2014, HM tunnustus
Toomas Annuk – PÜGi Aasta põhikooliõpetaja 2014, nominent maakonnas
Anneli Ruul – PÜGi Aasta klassijuhataja 2014, nominent maakonnas
Edda Kiis – PÜG Aasta klassijuhataja 2014, nominent maakonnas
Sirje Ange – Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta noorsootöötaja 2014
Annika Kallasmaa – Jõgevamaa Aasta koolitaja 2014,  nominent maakonnas
Helena  Nõmmik – Jõgevamaa Aasta Hea Tegu 2014,  nominent maakonnas
Toomas Annuk – Jõgevamaa Aasta Hea Tegu 2014,  nominent maakonnas
Tiit Saar, Puit-Profiil AS – Jõgevamaa Aasta üldhariduse sõber
Margus Oro –  Jõgevamaa Hea Piirkonna Edendaja 2014

 

2013 -  kooli aastapäeval HTM AUKIRJAD, maakonna aukirjad

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Ive Pajo – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta klassijuhataja 2013, HM tunnustus

Pille Martsik – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa  Aasta klassiõpetaja 2013, HM tunnustus

Marika Viks – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta põhikooliõpetaja 2013, HM tunnustus

Ülle Lodi, Milvi Ratas, Tiia Mikson, Aire Narits, Kaja Linde,Anu Pajo (meeskond)  – Jõgevamaa Hea Tegu 2013 nominent maakonnas

 

2012/2013. õppeaasta

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Ive Pajo – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta klassijuhataja 2013, HM tunnustus

Pille Martsik – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa  Aasta klassiõpetaja 2013, HM tunnustus

Marika Viks – PÜGi, Põltsamaa linna ja Jõgevamaa Aasta põhikooliõpetaja 2013, HM tunnustus

Ülle Lodi, Milvi Ratas, Tiia Mikson, Aire Narits, Kaja Linde, Anu Pajo (meeskond) – Jõgevamaa Hea Tegu 2013 nominent maakonnas


2011/2012. õppeaasta

Konkurss „Eestimaa õpib ja tänab“

Aire Narits, bioloogiaõpetaja – Jõgevamaa Aasta koolitaja 2012 nominent

Liivi Rehema, klassiõpetaja – Jõgevamaa Aasta õppija 2012 nominent

Anne Paršin, logopeed – Jõgevamaa Aasta õppija arengu toetaja 2012 nominent vabariigis

Mariin Sirk, huvijuht – Maanteeameti lõuna regiooni Liikluskasvatuse õpetaja 2012

Eva-Brit Bergmann, inglise keele õpetaja – Jõgevamaa 4H parim juhendaja 2012

Urmas Mägi, puhkpilliorkestri dirigent – Jõgevamaa huvikoolide aasta õpetaja 2012

Reigo Tõnisson, muusikaharu juhataja – Põltsamaa linna aasta õpetaja 2012

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2012

Siiri Kõrv, kunstiõpetaja – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa Aasta õpetaja 2012, Haridus- ja teadusministeeriumi tunnustus

Sirje Suvi, klassiõpetaja – PÜGi, Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2012, nominent maakonnas

Valli Kulu, klassiõpetaja – PÜGi Aasta õpetaja 2012

           

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2011

Kaja Linde, loodusainete õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2011, nominent maakonnas

Lilio Võsu, klassiõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2011, nominent maakonnas

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2010

Heli Lehiste, klassiõpetaja – Jõgeva maakonna tunnustus

Erika Sari, ajaoo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – Jõgeva maakonna tunnustus

Karmen Maikalu, psühholoog –  Jõgevamaa Aasta koolitaja 2010

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2009

Maire Keis, klassiõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2009, nominent maakonnas

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2008

Maive Lääne, klassiõpetaja ja saksa keele õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2008, nominent maakonnas

 Sirje Strandberg – Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2008

 

Konkurss „Aasta õpetaja“  2007

Toomas Annuk, geograafiaõpetaja – maakonna tunnustus

Liivi Rehema, klassiõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2007, maakonna tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2006

Urmas Kuusik, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – PÜGi, Põltsamaa linna, Jõgevamaa ja  vabariigi Aasta õpetaja 2006

Riina Valdmets, matemaatikaõpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2006,  nominent maakonnas

Külli Solvak, eesti keele ja kirjanduse õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2006, nominent   maakonnas

Antonina Muhhina, vene keele õpetaja – PÜGi ja Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2006, nominent maakonnas

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2005

Eve Oro, käsitöö ja kodunduse õpetaja;  maakonna ja vabariigi tunnustus

Meeli Nõmme, muusikaõpetaja; maakonna tunnustus

Tiia Kaeramaa, muusikaõpetaja; maakonna tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2004

Külli Kalvist, klassiõpetaja – maakonna ja vabariigi tunnustus

Kaja Raimets, klassiõpetaja – maakonna tunnustus   

Katrin Rohtmets, klassiõpetaja – Põltsamaa linna Aasta õpetaja 2004

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2003

Marika Nugis, emakeele ja kirjanduse õpetaja – maakonna tunnustus

Aire Narits, bioloogiaõpetaja – maakonna tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2002

Heli Aiaots, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – maakonna ja vabariigi tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 2000

Enna Kolk, algklasside õpetaja – maakonna tunnustus

 

Konkurss „Aasta õpetaja“ 1999

Sirje Ääremaa, emakeele ja kirjanduse õpetaja – maakonna ja vabariigi tunnustus