Õppetöö

Õppetöö korraldus

KOOLIVAHEAJAD 2018/2019. ÕPPEAASTAL

I vaheaeg                                          22. oktoober - 28. oktoober 2018

II vaheaeg                                         24. detsember 2018 - 6. jaanuar 2019

III vaheaeg                                        25. veebruar - 3. märts 2019

IV vaheaeg (v.a. 12.kl)                      22. aprill - 28. aprill 2019

Suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid)        12. juuni 2019 - 31. august 2019

 

HINDAMISPERIOODID PÕHIKOOLIS 2018/2019. ÕPPEAASTAL

1.september - kooli avaaktus

I trimester  3. 09. 2018 - 23. 11. 2018, trimestri hinded välja 23.11,  2.-4. kl tunnistused 27.11

II trimester  26.11. 2018 - 8. 03. 2019, hinded välja 8.03,  2.-4. klassi tunnistused 12. 03

III trimester  11.03.2019 -  4. 06. 2019,   hinded välja 4.06,     õppenõukogu 6.06

I poolaasta hinnangud/hinded    18. jaanuar 2019

II poolaasta hinnangud/hinded   4. juuni 2019

1. klassid väljastavad tunnistusi kaks korda aastas: 18.01.2019 ja 6.06.2019 ( II poolaasta hinnangud välja 4.06).

3.-10. juuni 2019 üleminekuklasside eksamid, õppekäigud, projektitööd.

Direktori vastuvõtt 10. juunil (alates 2.klassist).

11. juuni 2019  üleminekuklasside viimane koolipäev, piknik.