Vastuvõtt

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnasisti õppimise toetamine


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ÕPPETÖÖ EESMÄRK - toetame iga õpilase arengut ja vastutustundlikuks kodanikuks kasvamist:

 • õpetame matemaatikat ja inglise keelt tasemerühmades (võimalik rühmi vahetada);
 • õppimist toetavad ja koolielu raskuste ja probleemidega aitavad toime tulla klassi mentorid, sotsiaalpedagoog ja psühholoog;
 • õpilase avalduse alusel arvestatakse valikkursustena osalemine puhkpilliorkestris, tantsu- ja/või näiteringis; õppimine TÜ Teaduskoolis, muusika- ja spordikoolis ning osalemine koolivälistes institutsioonides.
 • õpilasel on võimalus omandada riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused  huvikoolis, st kui ta õpib spordi-, muusika- või kunstikoolis täisõppekaval, loetakse vastava aine õpitulemused omandatuks – vastava aine tunnis osalemine on siis  vabatahtlik;
 • andkatel ja erihuvidega õpilastel on võimalus kujundada endale meelepärane õppesuund, st humanitaar- või muusikasuund ning võimalus tasuta õppida kitarri või laulmist (muusikakatse alusel).
 • võimalus omandada IT-spetsialisti või ärijuhi eelkutseõppe tunnistus,  küberkaitse  MikroTik rahvusvaheline sertifikaat. Link?
 • kõikide õppesuundade õppekavas on majandus-ettevõtlusõppe, karjääriõpetuse, projektiõppe ja suhtlemispsühholoogia lõimitud õppena KESA moodul (4), sh praktiline rollimäng “Sisenemine tööturule“ ja tootearenduse praktikum ning  põnevad külalised ja huvitavad lektorid.

Õpilase karjääriotsuseid toetavad

 1. individuaalsed  karjäärivestlused 10. ja 12. klassis; 
 2. tutvumine kooli karjääripäeval õppimisvõimalustega kõrg- ja rakenduskõrgkoolides; 
 3. teadmiste-oskuste-kogemuste omandamine  karjääriõpetuse  valikkursuse raames; 
 4. tutvumine oma tulevase tööga töövarjupäevadel (10. ja 11. ,vajadusel ka 12. klassis) 

Õppimist toetavad ka  

 • Tasuta  õppesuuna õppekäigud ja praktilise õppe päevad (nt häkaton TalTech`is),
 • Tasuta elamine äsja renoveeritud õpilashostelis, 
 • Tasuta hommikupuder ja koolilõuna,
 • Sõidukompensatsiooni taotlemise võimalus. 
   

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ÕPPETÖÖ EESMÄRK - toetame iga õpilase arengut ja vastutustundlikuks kodanikuks kasvamist:

 • õpetame matemaatikat ja inglise keelt tasemerühmades (võimalik rühmi vahetada);
 • õppimist toetavad ja koolielu raskuste ja probleemidega aitavad toime tulla klassi mentorid, sotsiaalpedagoog ja psühholoog;
 • õpilase avalduse alusel arvestatakse valikkursustena osalemine puhkpilliorkestris, tantsu- ja/või näiteringis; õppimine TÜ Teaduskoolis, muusika- ja spordikoolis ning osalemine koolivälistes institutsioonides.
 • õpilasel on võimalus omandada riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused  huvikoolis, st kui ta õpib spordi-, muusika- või kunstikoolis täisõppekaval, loetakse vastava aine õpitulemused omandatuks – vastava aine tunnis osalemine on siis  vabatahtlik;
 • andkatel ja erihuvidega õpilastel on võimalus kujundada endale meelepärane õppesuund, st humanitaar- või muusikasuund ning võimalus tasuta õppida kitarri või laulmist (muusikakatse alusel).
 • võimalus omandada IT-spetsialisti või ärijuhi eelkutseõppe tunnistus,  küberkaitse  MikroTik rahvusvaheline sertifikaat. Link?
 • kõikide õppesuundade õppekavas on majandus-ettevõtlusõppe, karjääriõpetuse, projektiõppe ja suhtlemispsühholoogia lõimitud õppena KESA moodul (4), sh praktiline rollimäng “Sisenemine tööturule“ ja tootearenduse praktikum ning  põnevad külalised ja huvitavad lektorid.

Õpilase karjääriotsuseid toetavad

 1. individuaalsed  karjäärivestlused 10. ja 12. klassis; 
 2. tutvumine kooli karjääripäeval õppimisvõimalustega kõrg- ja rakenduskõrgkoolides; 
 3. teadmiste-oskuste-kogemuste omandamine  karjääriõpetuse  valikkursuse raames; 
 4. tutvumine oma tulevase tööga töövarjupäevadel (10. ja 11. ,vajadusel ka 12. klassis) 

Õppimist toetavad ka  

 • Tasuta  õppesuuna õppekäigud ja praktilise õppe päevad (nt häkaton TalTech`is),
 • Tasuta elamine äsja renoveeritud õpilashostelis, 
 • Tasuta hommikupuder ja koolilõuna,
 • Sõidukompensatsiooni taotlemise võimalus.