STEM pädevuste arendamine


Me elame kiiresammulises ja pidevalt areneval tehnoloogiaajastul, kus iga oskus, mida oma lastele õpetame, peab suurendama laste võimet leida enda tee elus. Tänapäeva lapsed peavad olema mitmekesiste oskustega, paindlikud ja näitama võimet lahendada väljakutseid tõhusalt.

Meie elud on sügavalt seotud kõrgtehnoloogiaga, sest kõik meie igapäeva elu osad on ühel või teisel moel seotud STEM valdkondadega (teadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika). On see igapäevane STEM ühendus siis läbi telefoni, kantavate tehnoloogiavidinate ja arvutite või igapäevaste esemete nagu teler, pesumasin, nõudepesumasin, auto või elektri/induktsioonipliit.

Aina kõrgtehnoloogilisemas maailmas on meil samas puudu strateegilisest lähenemisest asjakohase tehnoloogia oskusteabe propageerimisele koolides. Tänapäeval lapsed ei vali STEM valdkondade haridust ja hiljem STEM karjääri. Läti, Eesti, Sloveenia ja Leedu algkoolidel puuduvad kindlad õppeained, mis annaksid ülevaadet kõige uuematest tehnoloogiatest. Mitteformaalse hariduse uuringus tuli välja, et Balti riikides ainult 4-6% õpilastest käib kursustel, mis on seotud tehnilise või tehnoloogilise loomega (2013-2015). See number on enam kui kriitiliselt madal.

Kriitiliselt madal tehnika ja tehnoloogiaga seotud ainete tase põhihariduses viitab kasvavale lõhele kõrgtehnoloogilise maailma, kus STEM eksperdid on ülivajalikud, ja reaalse olukorra vahel haridussfääris, kus STEMi ei kasutata praktiliste kogemuste andmiseks sellel alal.

Seega, Erasmus+ projekt „Õpetajate ja õpilaste STEM pädevuste arendamine algkoolis” edendab STEM valdkondi Baltikumi koolides. Projekti juhtivpartner on Läti Sotsiaalse Innovatsiooni Keskus ja teised partnerid on VseUk Instituut (Sloveenia), Põltsama Ühisgümnaasium (Eesti), Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos öicejus (Leedu) ja Ķekavas vidusskola (Läti).

Projekti üldine eesmärk on soodustada STEM pädevuste arengut, tõsta teadlikkust ja huvi keskkonnasõbraliku tehnoloogia, tehnilise loomingulisuse ning keskkonnasõbraliku tootmise vastu samal ajal edendades parimaid praktikaid ja õpetamisvõimalusi kaasates õpetajaid, õpilasi, huvirühmi ja lapsevanemaid. Läbi praktiliste materjalide ettevalimistamise õpetajatele koos lapsevanemate teavitamisega STEMi olulisusest, loodame tõsta teadlikkust STEMi vajalikkusest formaalses ja mitteformaalses õppekavas.

Eesmärgid:

 • Arendada õpetajatel välja spetsiifilised pädevused keskkonnasõbraliku tehnoloogia, tehnilise loomingulisuse ja teadusainete valdkondades, et soodustada õpilaste huvi eelmainitud teemade vastu.
 • soodustada ühiskonna (vanemate, noortekeskuste, omavalitsuste, huvihariduse organisatsioonide) arusaama STEMi vajalikkusest (5.-8. klassi) õpilastele kui tulevastele ettevõtjatele, teadlastele ja tehnoloogia uuendajatele.

 

Projekti ajaraam: 1. detsember 2017 – 30. november 2019

Partnerid:

 1. Sociālās Inovācijas Centrs (www.socialinnovation.lv)
 2. Põltsamaa Ühisgümnaasium (www.poltsamaa.edu.ee)
 3. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licejus (www.vgtulicejus.lt)
 4. Ķekavas vidusskola(www.vidusskola.kekavas.lv)
 5. Zavod VseUk (www.vseuk.si)

Selle teatise sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see pruugi alati peegeldada Euroopa Komisjoni või riikliku agentuuri vaateid.

Me elame kiiresammulises ja pidevalt areneval tehnoloogiaajastul, kus iga oskus, mida oma lastele õpetame, peab suurendama laste võimet leida enda tee elus. Tänapäeva lapsed peavad olema mitmekesiste oskustega, paindlikud ja näitama võimet lahendada väljakutseid tõhusalt.

Meie elud on sügavalt seotud kõrgtehnoloogiaga, sest kõik meie igapäeva elu osad on ühel või teisel moel seotud STEM valdkondadega (teadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika). On see igapäevane STEM ühendus siis läbi telefoni, kantavate tehnoloogiavidinate ja arvutite või igapäevaste esemete nagu teler, pesumasin, nõudepesumasin, auto või elektri/induktsioonipliit.

Aina kõrgtehnoloogilisemas maailmas on meil samas puudu strateegilisest lähenemisest asjakohase tehnoloogia oskusteabe propageerimisele koolides. Tänapäeval lapsed ei vali STEM valdkondade haridust ja hiljem STEM karjääri. Läti, Eesti, Sloveenia ja Leedu algkoolidel puuduvad kindlad õppeained, mis annaksid ülevaadet kõige uuematest tehnoloogiatest. Mitteformaalse hariduse uuringus tuli välja, et Balti riikides ainult 4-6% õpilastest käib kursustel, mis on seotud tehnilise või tehnoloogilise loomega (2013-2015). See number on enam kui kriitiliselt madal.

Kriitiliselt madal tehnika ja tehnoloogiaga seotud ainete tase põhihariduses viitab kasvavale lõhele kõrgtehnoloogilise maailma, kus STEM eksperdid on ülivajalikud, ja reaalse olukorra vahel haridussfääris, kus STEMi ei kasutata praktiliste kogemuste andmiseks sellel alal.

Seega, Erasmus+ projekt „Õpetajate ja õpilaste STEM pädevuste arendamine algkoolis” edendab STEM valdkondi Baltikumi koolides. Projekti juhtivpartner on Läti Sotsiaalse Innovatsiooni Keskus ja teised partnerid on VseUk Instituut (Sloveenia), Põltsama Ühisgümnaasium (Eesti), Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos öicejus (Leedu) ja Ķekavas vidusskola (Läti).

Projekti üldine eesmärk on soodustada STEM pädevuste arengut, tõsta teadlikkust ja huvi keskkonnasõbraliku tehnoloogia, tehnilise loomingulisuse ning keskkonnasõbraliku tootmise vastu samal ajal edendades parimaid praktikaid ja õpetamisvõimalusi kaasates õpetajaid, õpilasi, huvirühmi ja lapsevanemaid. Läbi praktiliste materjalide ettevalimistamise õpetajatele koos lapsevanemate teavitamisega STEMi olulisusest, loodame tõsta teadlikkust STEMi vajalikkusest formaalses ja mitteformaalses õppekavas.

Eesmärgid:

 • Arendada õpetajatel välja spetsiifilised pädevused keskkonnasõbraliku tehnoloogia, tehnilise loomingulisuse ja teadusainete valdkondades, et soodustada õpilaste huvi eelmainitud teemade vastu.
 • soodustada ühiskonna (vanemate, noortekeskuste, omavalitsuste, huvihariduse organisatsioonide) arusaama STEMi vajalikkusest (5.-8. klassi) õpilastele kui tulevastele ettevõtjatele, teadlastele ja tehnoloogia uuendajatele.

 

Projekti ajaraam: 1. detsember 2017 – 30. november 2019

Partnerid:

 1. Sociālās Inovācijas Centrs (www.socialinnovation.lv)
 2. Põltsamaa Ühisgümnaasium (www.poltsamaa.edu.ee)
 3. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licejus (www.vgtulicejus.lt)
 4. Ķekavas vidusskola(www.vidusskola.kekavas.lv)
 5. Zavod VseUk (www.vseuk.si)

Selle teatise sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see pruugi alati peegeldada Euroopa Komisjoni või riikliku agentuuri vaateid.